WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KOLÁČKOVÁ, Ludmila, Mgr., Ph. D.

* 1966

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita obrany v Brně, Centrum jazykového vzdělávání, Kounicova 65, 662 10 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 724 801 368
Bydliště / Home address Vyškov
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 723 823 291
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ludmila.kolackova@unob. cz, ludmila.kolackova@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykověda
- aplikovaná lingvistika
- kultura (zahrnuje i knihtisk, umění a náboženství)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - CASAJC (Česká a slovenská asociace jazykových center)
- AUČCJ (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka)
Publikační činnost / Publications - ÚROVEŇ B1: Threshold level, Porogovyj urovenj
a Prahová úroveň. - In: Sborník z Mezinárodního setkání mladých slavistů na FF UO. [CD-ROM]. - Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008. - S. 259-262. ISBN 978-80-7368-598-0
- My a oni: testující a testovaní. - In: Sborník z mezinárodní konference Ty, já a oni v jazyce a literatuře. - Ústí nad Labem: KB PF UJEB, 2008. - S. 360-365. ISBN 978-80-7414-131-7
- Malí cizinci ve škole. - In: Sborník z mezinárodní
konference Výuka mateřským jazykům dnes. - Ústí nad Labem: Usta ad Albim Bohemica, 2009. - Roč. 9, č. l, s. 108-111. ISSN 1802-825X
- Několik poznámek k mnohojazyčnosti v České republice. - In: USTA ad Albim BOHEMICA. - Ústí nad Labem: KB PF UJEP, 2011. - Roč. 11, č. 2,s. 124-128.ISSN 1802-825X.
- Hlediska, podle nichž vyučující vybírají učebnice pro cizince. - In: Sborník AUČCJ / K. Hlínová (ed.). - Praha: Akropolis, 2010. - S. 95-100. ISBN 978-80-87481-25-7
- Využití modelové varianty CCE-B1 k hodnocení
komunikační kompetence studentů. - In: Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). [CD-ROM]. - Poděbrady: UK, 2013.- 8 s. ISBN 978-80-87238-09-7
- Autoevaluace v jazykové přípravě. - In: CASALC Review. - Brno: CASAJC, 2013. .- Roč.2,č.2, s. 16-27. ISSN 1804-9435.
- Výuka češtiny na Univerzitě obrany v Brně. - In: Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2012. - Praha: Akropolis, 2013. - S. 57-164. ISBN 978-80.7470-053-8

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map