WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BOHÁČOVÁ, Michaela, Mgr., Ph.D.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 432
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address mcornejova@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/phil/people/11559

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykověda – onomastika
- jazykověda - bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - členství v ICOS (The International Council of Onomastic Sciences)
- členství v Onomastické komisi při Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
- členství v Názvoslovné komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Publikační činnost / Publications Odkaz na kompletní bibliografii http://www.muni.cz/phil/people/11559/publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map