WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HUDOUSKOVÁ, Andrea, Mgr., PhD.

* 1979

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 235
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address andrea.hudouskova@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- čeština jako cizí jazyk
- generativní syntax
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka – členka
Publikační činnost / Publications - Dvě funkce klitiky se: různé, a přece stejné. - In: Slovo a slovesnost, roč. 70, 2009, č. 4, s. 295–304. ISSN 0037-7031.
- Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny úroveň B1 (CCE–B1). - Praha: Karolinum, 2013, 130 s.(spolu s Boccou Kestřánkovou M., Hůlkovou Nývltovou D., Pečeným P., Švrčinovou M.) ISBN 978-80-246-2066-4.
- The Corpus CzeSL in the Service of Teaching Czech for Foreigners – Errors in the Use of the Pronoun který. - In: Slovko 2013 - Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning /Gajdošová, K., Žáková, A. (eds.). - Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013, s. 100–107. ISBN 978-3-942303-18-7.
- Hypotéza vymazávání stop a její platnost v češtině u pacientů s Brocovou afázií /Hudousková, A., Flanderková, E., Mertins, B., Tomšů, K. - In: Slovo a slovesnost, roč. 75, 2014, č. 3, s. 163–180.
- Osobní a přivlastňovací zájmena v češtině pro cizince: komplexnost a simplifikace v zrcadle současného úzu. - In: Korpus – gramatika – axiologie 9, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. - Hradec Králové: 2014, s. 3–15. ISSN: 1804-137X.
- Analyticity and Syntheticity: What the Mistakes in DPs of L2 Learners Reveal about the Structure of Chinese and Czech. - In: Nominal Structures: All in Complex DPs / Veselovská, L., Janebová, M. (eds.). - Olomouc Modern Language Monographes, vol. 2, Univerzita Palackého, Olomouc 2014, s. 134 – 145. ISBN 978-80-244-4088-0.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map