WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie, Mgr. Ph.D.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 262
+420 / 221 619 381
Bydliště / Home address Podskalská 16, Praha 2
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 320 067
E-mail / E-mail address marie.kestrankova@ff.cuni.cz; mariekestrankova@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Lingvodidaktika
- Čeština pro cizince
- Jazykověda - čeština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
Publikační činnost / Publications - Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). - Praha: VUP, 2008. CD-R. (Spolu s J. Cvejnovou, J. Čemusovou, M. Hrdličkou, P. Chvojkovou, J. Lukášová, M. Slezákovou, K. Vlasákovou)
- Čeština pro cizince úroveň B1 – učebnice. - Brno: 2010, 393 s. (Spolu s G. Šnaidaufovou, K. Kopicovou)
- Jevištní tvar jako řešení jednoho lingvodidaktického problému ve 21. století.- In: Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. Mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. - Praha: 2012, s. 167–174.
- Čeština pro cizince úroveň B2 – učebnice. - Brno: 2013, 478 s. (Spolu s K. Hlínovou, P. Pečeným, D. Štěpánkovou)
- K pojetí metody jevištního tvaru a k jejímu postavení v kontextu metod.- In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. - Hradec Králové: 2013, s. 2173 –2181.
- Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny úroveň B1 (CCE–B1), Praha: 2013, 130 s. (spolu s Hudouskovou A., Hůlkovou Nývltovou D., Pečeným P., Švrčinovou M.)
- Jedna z možností kvalitativního hodnocení.- In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). - Poděbrady: 2014, s. 6–10. CD-ROM.
- K vybraným parametrům rozvoje gramatické roviny prostřednictvím metody jevištního tvaru. - In: Nová čeština doma a ve světě, 2014, č. 1, s. 61–72.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map