WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HUBENÝ, David, Mgr.

* 1984

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní archiv, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - Chodovec
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 974 847 318
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address david.hubeny@nacr.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - Russia
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Soviet Union
History - Sub-Carpathian Ukraine
History - Ukraine
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Ukrainian studies - History
Slovak studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - historie
- pomocné vědy historické
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Rozkladová komise ministra obrany zákonu č. 255/1946 Sb.
Publikační činnost / Publications - Politika meziválečných československých vlád k Podkarpatské Rusi. - In: Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu? / A. Tóth, L. Novotný, M. Stehlík. - Praha 2012, s. 128–176. (Podkapitola Náčrt první pozemkové reformy na Podkarpatské Rusi, s. 171–176, ve spolupráci s Pavlem Dufkem.) ISBN 978-80-7308-413-4; ISBN 978-80-87258-58-3.
- Spolek občanů Protektorátu vlastnících majetek na původním Slovensku a bývalé Podkarpatské Rusi a jeho působení v letech druhé světové války. - In: Období nesvobody 1938–1945 / J. Tauchen, K. Schelle (eds.). - Ostrava 2014, s. 156–164. ISBN 978-80-87475-41-6; 978-80-7418-211-2.
- Vládní delegace na Podkarpatské Rusi jako ukázka (ne)respektování spojenecké smlouvy. - In: Československo-sovětská smlouva z 12. prosince 1943 / J. Němeček a kol. - Praha 2014, s. 105–119. ISBN 978-80-7286-237-5.
- Hubert Ripka: Hovory s Edvardem Benešem 1932–1938 / H. Nováčková, I. Šťovíček, D. Hubený (eds.). - In: Paginae historiae, č. 1, roč. 20, 2012, s. 258–307.
- Hubert Ripka: Hovory s Edvardem Benešem 1938–1944 / H. Nováčková, I. Šťovíček, D. Hubený (eds.). - In: Sborník archivních prací, č. 2, roč. LXII., 2012, s. 409–490.
- Podkarpatská Rus na jednáních vlád Jana Syrového (23. září – 1. prosince 1938). - In: Paginae historiae, č. 1, 2013, roč. 21, s. 191–232. ISBN 978-80-7469-014-3.
- Podkarpatoruské volby do sněmu a přezkum u Volebního soudu v roce 1939. - In: Historie – otázky – problémy, č. 1, 2014 s. 181–190.
- Spolupráce Policejního ředitelství v Praze a Rudé armády na zajištění bezpečnosti ve Velké Praze a potlačení marodérství. - In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, roč. 11, 2013, s. 159–174. ISSN 2336-1387.
- Otázka budoucí příslušnosti Podkarpatské Rusi za druhé světové války. - In: Аркасівські читіння. Матеріали IV міжнародної науково-практічної конференції. Міколаїв 11–12 квітня 2014 р. Міколаїв 2014, c. 48–51.
- Poznámky k československé armádě na Podkarpatské Rusi. - In: Аркасівські читіння: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи. Матеріали V міжнародної науково-практічної конференції. Міколаїв 17–18 квітня 2015 р. Міколаїв 2014, c. 43–44.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map