WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HANCZAKOWSKI, Michał, Dr.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 544
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 774 562 832
E-mail / E-mail address Hanczakowski.michal@gmail.com
Osobní webová prezentace / Personal web site https://upol.academia.edu/MichalHanczakowski

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Historiography
Literary criticism (history) - Comparative literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Literary criticism (history) - History of literature
History - Poland
Literary criticism (history) - Polish literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Polish studies - History
Polish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Starší polská literatura
- Starší česká literatura
- Literární komparatistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Člen oborové rady doktorského studium Srovnávací slovanská filologie (FF UP)
Publikační činnost / Publications - Kazania świętokrzyskie, [w:] Lektury polonistyczne, red. J. Gruchała, Kraków 1999, s. 7 - 30.
- „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego, [w:] Lektury polonistyczne, red. A. Gorzkowski, Kraków 2001, s. 150 – 178.
- Językowy aspekt kwestii żydowskiej w publicystyce Stanisława Pieńkowskiego, [w:] Spojrzenia. Literatura polska w Europie, język polski wobec języków Unii Europejskiej, red. E. Białoń, Kraków 2001, s. 70 – 82.
- Jak Polacy postrzegali husytyzm? (na materiale definicji słownikowych i encyklopedycznych), [w:] Interfaces, Opera Linguae Bohemicae Studentium, t.4, Praha 2002, s. 85 – 92.
- Analiza inwencyjna „Nagrobka Osmana” Fabiana Birkowskiego, [w:] Lektury polonistyczne, red. M. Hanczakowski, J. Niedźwiedź, t.1-2, Kraków 2004, s.115 - 134.
- „Putynie te nasze“, czyli o Krakowie i innych miejscach w kazaniach Fabiana Birkowskiego, in: Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, Kraków 2006, s. 83 - 96.
- Polonistyka w Ołomuńcu w pierwszej dekadzie III tysiąclecia – lata 2003–2009 / --- a Marie Sobotkova, [w:] Polonistyka bez granic, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, t. I, Kraków 2011, s. 189 - 194.
- Pojęcia czeskiego odrodzenia narodowego i polskiego oświecenia stanisławowskiego jako makrostruktury poznawcze, in: Slavica litteraria, 2012, s.1 49 - 155.
- Śliwki a sprawa polska. Medialny obraz Polski w czeskiej prasie / ... a Dobrotová, I., in: Studia Filologiczne, 2012, nr 4, s. 23 - 32.
- Filologia polska pomiędzy - polonistyka w Ołomuńcu, [w:] Česká polonistika: nové výzvy, nová témata, red. I. Pospíšil, R. Madecki, Brno 2012, s. 45 - 50.
- Pokolenie bruLionu jako symbol zmian polskiej literatury w okresie przelomu antykomunistycznego, in: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2013 (R.52), nr 2, s. 117 - 123.
- Psát normální romány, [w:] Současná ruská, polská a ukrajinská literatura, red. Z. Pechal, Olomouc, 2013, s. 227 - 240.
- Olga Tokarczuk, [w:] Současná ruská, polská a ukrajinská literatura, Olomouc 2013, s. 271 - 276.
- Dygitalizacja dinozaurów czyli podsumowanie stanu digitalizacji źródeł i słowników związanych z literaturą dawną, [w:] Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka, red. I. Dobrotová, M. Hanczakowski, Olomouc 2014, s. 52 - 60.
- Pojęcie pogranicza w literaturze dawnej, [w:] Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, Opole 2015, s. 29 - 42.
- Kształcenie językowe a kompetencja kulturowa w warunkach blisko spokrewnionych kultur - sytuacja polsko-czeska, [w:] Dialog slovanských kultur. Sborník příspěvků z Mezinárodní konference kulturních studií, sv. 8, ed. Z. Pechal, Olomouc 2015, s. 59 - 70.
- Bardziej martwa czy bardziej znana – teksty prasowe związane ze śmiercią Anny Przybylskiej / ... a Dobrotová, I., Postscriptum polonistyczne, 2015, nr 1, s. 45 - 58.
- Pojęcie pogranicza w literaturze dawnej, [w:] Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, Opole 2015, s. 29 - 42.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map