WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MATÚŠOVÁ, Jana, PhDr. CSc.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení onomastiky, Valentinská 1, 116 46 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 226 228 067
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address matusova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/lide/people.php?man=jmatusova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Bohemistika (onomastika)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Onomastická komise - členka
- International Council of Onomastic Sciences (ICOS) - členka
- Naše řeč - členka redakční rady
- Acta onomastica - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách / L. Olivová-Nezbedová, J. Matúšová. - Praha, 1991. - 269 s.
- Retrográdní index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách / L. Olivová-Nezbedová, J. Matúšová. - Praha, 1991. - 236 s.
- Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor a cest / Sest. L. Olivová-Nezbedová... [et al.]. - Praha : Academia, 1995. - 520 s. - (Autorka kapitol: Hláskosloví pomístních jmen, Tvarosloví pomístních jmen, Pomístní jména německého původu v Čechách, Stopy dolování a zpracování nerostných surovin v pomístních jménech.)
- Ortsnamen in mehrsprachigen Ländern und Regionen -
germanisch/slavisch. - In: Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft : Band 1.1.2, Namenforschung/Name Studies/Les Noms Propres / Herausgegeben Ernst Eichler, Gerold Hilty, Heinrich Löffler, Hugo Steger, Ladislav Zgusta, Walter de Gruyter. - Berlin - New York, 1996. - S. 1420-1425.
- Toponyma na česko-německém pohraničí. - In: Słowiańska onomastyka : encyklopedia : tom I / Pod redakcją Ewy Rzetelskiej-Feleszko i Aleksandry Cieślikowej przy spółudziale Jerzego Dumy. - Warszawa - Kraków, 2002. - S. 220-223.
- Slovník pomístních jmen v Čechách I (A) / Sest. Jana Matúšová ... [et al.]. – Praha : Academia, 2005. – 108 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map