WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

NOVÁKOVÁ, Ludmila, Mgr.

* 1932

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Translators
Literary criticism (history) - Bulgarian literature
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Macedonian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Bulgarian studies - Literary criticism (history)
Macedonian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - čeština jako cizí jazyk
- bulharská literatura 20. století
- makedonská literatura
- překladatelská činnost z bulharské a makedonské prózy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Slovník spisovatelů : Bulharsko / zprac. kol. aut. za ved. I. Dorovského. - Praha : Odeon, 1978. - 484 s., příl. - Spoluautorka.
- Slovník spisovatelů : Jugoslávie : srbská a černohorská,
charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura. - Praha : Odeon, 1979. - 555 s., příl. - Autorka stati o vývoji makedonské literatury a všech hesel makedonských autorů.
- Slovník světových dramatiků : jugoslávští autoři / hesla
dramatiků [a úvody] D. Karpatský, V. Kudělka, L. Nováková. - Praha : Divadelní ústav, 1984. - 181 s. - Autorka úvodní stati o makedonském dramatu a všech hesel makedonských dramatiků.
- Čeština jako cizí jazyk. 2, Výběrová bibliografie příruček češtiny jako cizího jazyka. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1985. - 113 s. - 2. přeprac. vyd.: Karolinum, 1992. - 159 s.
- Encyklopedický slovník / sest. H. Bradnová ... [et al.]. - Praha : Odeon : Encyklopedický dům, 1993. - 1253 s. - Autorka všech hesel bulharských a makedonských autorů.
- Slovník balkánských spisovatelů : Albánská, bosenskohercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura. / Kolektiv autorů pod vedením I. Dorovského. - Praha : Libri, 2001. - 680 s. - Spoluautorka.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map