WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PEŘINA, Josef, Doc. PhDr. CSc.

* 1945-2020

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Polish literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Polish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny literatury 19. století
- vztahy české a českoněmecké literatury
- vztah k dalším slovanským literaturám
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost
Publikační činnost / Publications - Přehledné dějiny vztahů české a německo-české literatury v 19. stol. 1, (1780-1848). - Ústí nad Labem : Univ. J. E. Purkyně, 1996. - 168 s. - (Acta Univ. Purkynianae. Slavogermanica ; 5).
- K problematice ohlasů polského povstání v tvorbě K. H. Máchy z let 1830-1832. - In: Česko-polské rozhovory : sborník příspěvků mezinárodní konference Česko-polské vztahy II / red. J. Vopravilová. - Ústí nad Labem : Univ. J. E. Purkyně, 1994. - s. 21-24.
- Polský motiv v Rukopise královédvorském. - In: Stosunki polsko-czeskie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. - s. 224-232.
- K základům tradice polské historické četby v Čechách. - In: Zpravodaj katedry bohemistiky PF UJEP v Ústí n. L. - Roč. 6, č. 1 (1996), s. 11-15.
- Na okraj recepce historických románů Henryka Sienkiewicze v Čechách. - In: Henryk Sienkiewicz, twòrca i obywatel. Sborník z mezinárodní konference. - Opole : Institut Filologii Polskiej Uniwersitetu Opolskiego, 2002. - s. 191-201.
- Bohemistická studia Josefa Dobrovského v Roudnici n.L. - In: Vlastivědný sborník Podřipsko. - PM a SPM v Roudnici n.L. - Č. 13 (2003), s. 52-56.
- Josef Dobrovský a lobkovická knihovna v Roudnici n.L. - In: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Sborník z mezinárodního sympozia k 250. výročí narození Josefa Dobrovského v Praze v červnu 2003. - s. 189-196.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map