WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

REIMAN, Michal, Prof. PhDr. DrSc.

* 1930

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Na Okraji 46, 162 00 Praha 6
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address michal.reiman@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
Politics, international relations
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - General history
History - Russia
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Ruska a Sovětského svazu
- dějiny ČSR a českých zemí v 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada Slovanské knihovny - člen
- Slovanský přehled - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Z prvních dob českého dělnického hnutí. - Praha : Státní nakl. politické literatury, 1958. - 254 s.
- Ruská revoluce : 23. únor - 25. říjen 1917. - Praha : Naše vojsko, 1967. - 322 s. - 2., rozš. vyd.: 1991; ruské vyd.: Praha : Ústav dějin socialismu, 1968; italské vyd.: Bari : Editori Laterza, 1969.
- Die Geburt des Stalinismus : die UdSSR am Vorabend der "zweiten Revolution". - Frankfurt/M. : Evropäische Verlagsanstalt, 1979. - 310 s. - Americké přeprac. vyd.: Bloomington, Indianopolis : Indiana Univ. Press, 1987; anglické vyd.: London : I. B. Tauris a. Co., 1987; italské vyd.: Roma : Editori Riuniti, 1980; španělské vyd.: Barcelona : Editorial Critica, 1982.
- Lenin, Stalin, Gorbačev : Kontinuität und Brüche in der sowjetischen Geschichte. - Hamburg : Junius, 1987. - 188 s. - České přeprac. vyd.: Lenin, Stalin, Gorbačov : kontinuita a zlomy v sovětských dějinách. - Praha : Lidové noviny, 1991. - 213 s.
- El estalinismo como fenomeno de la sociedad sovietica. - In: La perestrojka : a donde va la Union Sovietica? / F. Claudin ... [et al.]. - Madrid : Editorial Pablo Iglesias, 1989. - s. 33-52. - Rusky: In: Rabočij klass i sovremennyj mir. - No 1 (1990), s. 121-132.
- O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí. - Praha : Karolinum, 2000. - 121 s.
- Studená válka 1954-1964 : Sovětské dokumenty v českých archivech. / spolu s Petrem Luňákem. - Brno : Doplněk, Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. - 439 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map