WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠIPKOVÁ, Milena, PhDr. CSc.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení dialektologické, Veveří 97, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 532 290 295
+420 / 541 212 281
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address sipkova at ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ujc.avcr.cz/zakladni-informace/pracovnici/sipkova-milena.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dialektologie
- syntax
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Evropský jazykový atlas - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Český jazykový atlas 1-5. Academia: Praha, 1: 1992, 427 s.; 2: 1997, 507 s.; 3: 1999, 577 s.; 4: 2002, 626 s.; 5 v tisku. - (Členka autorského kolektivu)
- Čeština pro cizince z germánské oblasti / M. Šipková, R. Landsmann – 4 vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1994. - 161 s.
- Jak se adaptují nářeční mluvčí na mluvu Prostějova. - In: Český jazyk na přelomu tisíciletí / sest. F. Daneš a kol. - Praha : Academia, 1997. - S. 212-219.
- K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí. - In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 42, (1994) s. 43-52.
- Dialectal Research as One of the Sources of Discovering the Systemic Syntactic Processes. - In: Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists 2. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2003. - S. 371-373.
- Dynamika a kodifikace. - In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy / sest. E. Minářová, K. Ondrášková. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 147-150.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map