WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VAVŘÍNEK, Vladimír, PhDr. CSc.

* 1930

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 873 799
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Byzantine studies
Literary criticism (history) - Old Slavonic and old church slavonic literature
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Byzantsko-slovanské vztahy
- Cyrilometodějská studia
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český národní byzantologický komitét - předseda
- Mezinárodní asociace byzantských studií - člen komitétu
- Medieval Study Group of the London School of East European and Slavonic Studies - čestný člen
Publikační činnost / Publications - La révolte d’Aristonicos. – Praha, 1957.
- Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje. – Praha, 1963.
- Církevní misie v dějinách Velké Moravy. – Praha, 1963.
- Alexandr Veliký. – Praha, 1967.
- Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. : Tomus II : Archivum capituli ecclesiae Wissegradensis. – Praha, 1968.
- Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9. – 11. Jahrhundert / sest. V. Vavřínek. – Praha, 1978.
- From Late Antiquity to Early Byzantium / sest. V. Vavřínek. – Praha, 1985.
- Byzantium and Its Neighbours from the mid-9th till the 12th Centuries / sest. V. Vavřínek. – Praha, 1993.
- Dějiny Byzance / B. Zástěrová... [et al.]. – Praha : Academia 1992. – 529 s. – (2. vydání 1994)
- Illustrated Czech History : Vol. I: The Slavic Settlement of the Czech Lands and the Great Moravian Empire / V. Vavřínek, J. Sláma. - Beograd-Praha, 1995.
- Dějiny Řecka / P. Hradečný... [et al.]. – Praha : NLN, 1998. – 765 s.
- Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe / sest. V. Vavřínek. – Praha, 2000.
- Josef Dobrovský - Fundator studiorum slavicorum (1753-1829) / sest. V. Vavřínek, H. Gladkova, K. Skwarska. – Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2004. - 559 s.
- Otcové pouště v pozdně antické společnosti.- In: „Rýžoviště zlata a doly drahokamů...“ (Sborník pro Václava Huňáčka) / sest. V. Lendělová, M. Řoutil. – Praha : Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta; Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006. – S. 83-97.

Překlady:
- Byzantské misie u Slovanů / F. Dvorník. – Praha, 1970. – (Přeložil V. Vavřínek.)
- Ženy v purpuru : Tři byzantské císařovny / J. Herrin. – Praha, 2005. – (Přeložil V. Vavřínek)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map