WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SRPOVÁ, Hana, doc. PhDr. CSc.

* 1951

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 461 863
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hana.srpova@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - současný český jazyk
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení
- POK GA ČR
Publikační činnost / Publications - Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou. - In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. 2000-09-20-2000-09-21 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 29-39. ISBN 80-7042-589-X.
- Aluze a citáty v české reklamě. In Stylistyka IX. 1. vyd. 2000, roč.IX, sv.9, s.137-146, ISSN 1230-2287.
- Citáty a jejich funkce v českém tisku. In Cesty k tvořivé škole. 1996-11-13-1996-11-14 Brno. Brno: PdF Masarykovy univerzity Brno, 1998. s. 253-257. ISBN 80-210-1938-7
- Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu. In Parémie národů slovanských . 20.11.2002-21.11.2002 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2003. s. 135-142. ISBN 80-7042-622-5.
- Funkční a jazyková analýza jazykových titulků. In Studia Slavica 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1993. s. 85-92. ISBN 80-7042-394-3.
- Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století. In Język i literatura czeska u schylku XX wieku. - Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. 2001-04-26-2001-04-27 Wałbrzych. Wałbrzych-Ostrava: Wydawnictvo Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej w Wałbrzychu, 2001. s. 227-232. ISBN 80-7042-587-3.
- K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Spisy FF OU č. 110. Ostrava:FF OU, 1998. ISBN 80-7042-490-7.
- K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice. In 3. konferencia o komunikácii Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, PdF UMB Banská Bystrica - Donovaly. 1997-09-11-1997-09-13 Banská Bystrica - Donovaly. Banská Bystrica: PdF Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 1999. s. 157-160. ISBN 80-8055-287-8.
- Metařečová vyjádření a metadiskurs. In Studia Slavica 4. 1. vyd. Opole: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. s. 185-201. ISBN 83-87635-81-2.
- Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?. In Slovanské studie - Studia Slavica V.. Ostrava - Opole: Ostravská univerzita v Ostravě - Uniwersytet Opolski, 2002. s. 37-49. ISBN 80-7042-609-8.
- Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu). In Slovanské studie - Studia Slavica, Ostrava: Ostravská univerzita - Opole: Uniwersytet Opolski. 1. vyd. 2003, sv.VII., s.271-278, ISSN 1214-3111.
- Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika. In Štylistsika neverbálnejk komunikácie. 1996-02-15-1996-02-16 Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 1997. s. 221-227. ISBN 80-88868-20-3.
- Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku. In Sborník prací PF v Ostravě. Ostrava: PdF, 1985. s. 45-59. ISBN 14-439-85.
- Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu. In Konec a začátek v jazyce a v literatuře. 2000-09-05-2000-09-07 Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2001. s. 60-65. ISBN 80-7044-370-7.
- Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice. In Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. 1995-01-17-1995-01-19 Brno: Pedagogická fakulta
Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou. In Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. 2000-09-20-2000-09-21 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. s. 29-39. ISBN 80-7042-589-X.
- Aluze a citáty v české reklamě. In Stylistyka IX. 1. vyd. 2000, roč.IX, sv.9, s.137-146, ISSN 1230-2287.
- Citáty a jejich funkce v českém tisku. In Cesty k tvořivé škole. 1996-11-13-1996-11-14 Brno. Brno: PdF Masarykovy univerzity Brno, 1998. s. 253-257. ISBN 80-210-1938-7
- Frazeologie a idiomatika jako zdroj aktualizace v žurnalistickém a reklamním diskursu. In Parémie národů slovanských . 20.11.2002-21.11.2002 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2003. s. 135-142. ISBN 80-7042-622-5.
- Funkční a jazyková analýza jazykových titulků. In Studia Slavica 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1993. s. 85-92. ISBN 80-7042-394-3.
- Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století. In Język i literatura czeska u schylku XX wieku. - Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. 2001-04-26-2001-04-27 Wałbrzych. Wałbrzych-Ostrava: Wydawnictvo Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej w Wałbrzychu, 2001. s. 227-232. ISBN 80-7042-587-3.
- K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Spisy FF OU č. 110. Ostrava:FF OU, 1998. ISBN 80-7042-490-7.
- K jedné vývojové tendenci v české žurnalistice. In 3. konferencia o komunikácii Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu, PdF UMB Banská Bystrica - Donovaly. 1997-09-11-1997-09-13 Banská Bystrica - Donovaly. Banská Bystrica: PdF Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 1999. s. 157-160. ISBN 80-8055-287-8.
- Metařečová vyjádření a metadiskurs. In Studia Slavica 4. 1. vyd. Opole: Wydawnictvo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. s. 185-201. ISBN 83-87635-81-2.
- Nakládá se hanebně s královnou Češtinou?. In Slovanské studie - Studia Slavica V.. Ostrava - Opole: Ostravská univerzita v Ostravě - Uniwersytet Opolski, 2002. s. 37-49. ISBN 80-7042-609-8.
- Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu). In Slovanské studie - Studia Slavica, Ostrava: Ostravská univerzita - Opole: Uniwersytet Opolski. 1. vyd. 2003, sv.VII., s.271-278, ISSN 1214-3111.
- Neverbální komunikace v novinách - novinová grafika. In Štylistsika neverbálnejk komunikácie. 1996-02-15-1996-02-16 Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 1997. s. 221-227. ISBN 80-88868-20-3.
- Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku. In Sborník prací PF v Ostravě. Ostrava: PdF, 1985. s. 45-59. ISBN 14-439-85.
- Obsazení iniciální a finální pozice v reklamním textu. In Konec a začátek v jazyce a v literatuře. 2000-09-05-2000-09-07 Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2001. s. 60-65. ISBN 80-7044-370-7.
- Poznámky k vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice. In Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. 1995-01-17-1995-01-19 Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. s. 208-211. ISBN 80-2101-304-4.
- Pronomina v české reklamě. In Linguistica 3. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1999. s. 189-194. ISBN 80-7042-526-1.
- Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze. In Konference Regulacyjna funkcja tekstów, Uniwersytet Łódzki. 1999-04-27-1999-04-28 Łódź, Polsko: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. s. 268-272. ISBN 83-7171-371-1.
- Role nespisovnosti v českém reklamním diskursu. In Spisovnost a nespisovnost. 10. 02. 2004-12. 02. 2004 Brno . Brno : Masarykova univerzita, 2004. s. 242-246. ISBN 80-210-3568-4.
- Titulky v deníku Moravskoslezský den. In Linguistica 1. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1994. s. 65-76. ISBN 80-7042-413-3.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map