WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PURM, Radko, Doc. PhDr. CSc.

* 1924-2006

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruský jazyk se zaměřením na teorii vyučování ruštině (didaktika ruského jazyka)
- lexikologie
- teorie překladu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - MAPRJAL
- Česká asociace rusistů
Publikační činnost / Publications - Gogolův Revizor a jeho překlady do češtiny. - In: Slavia. - Roč. 21, seš. 2/3 (1953), s. 290-310.
- K otázce klasifikace ruské slovní zásoby na základě jejího porovnání s českou slovní zásobou. - In: Sborník Ped. fak. v Hradci Králové. 7. - Praha, 1969. - s. 21-33.
- Problematika systému kritérií pro výběr lexikálního minima. 1. - Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1979. - 356 s.
- Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly / R. Purm, S. Jelínek, J. Veselý. - 2. vyd. - Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická ; Gaudeamus, 1997. - 264 s. - 3. vyd. - Hradec Králové : GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2003. - 252 s.
- K teorii učebnika inostrannogo jazyka : s ustanovkoj na učebnik russkogo jazyka kak inostrannogo. - In: Sborník katedry ruského jazyka a literatury Ped. fak. Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. - Hradec Králové, 1998. - s. 57-77.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map