WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KRYSTÝNKOVÁ, Jarmila, doc. PhDr. CSc.

* 1943

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 605 930 914
E-mail / E-mail address jkrystynkova@quick.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - didaktika ruského jazyka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Z historie metodiky ruštiny jako mateřského jazyka. - In: Studie rusistické. 2. - Brno, 1980. - s. 127-137.
- Estetická výchova ve výchovněvzdělávacím procesu : (s přihlédnutím k výuce ruského jazyka). - In: Studie rusistické. 4. - Brno, 1984. - s. 23-24.
- K probleme vospityvajuščego vozdejstvija na urokach russkogo jazyka. - In: Studie rusistické. 5. - Brno, 1987. - s. 43-50.
- K problematice výchovného využití osnov a učebnic ruského jazyka pro 5.-8. ročník základní školy. - In: Studie rusistické. 6. - Brno, 1990. - s. 69-81.
- Ruská textová cvičebnice. - Brno: Masarykova univ., 1998. - 175 s.
- K někotorym obščim voprosam organizacii uroka. In Dialog kultur III. 1. vyd. Hradec Králové, 2005. od s. 91-94, 4 s. ISBN 80-86845-15x.
- K problematice přípravy učitelů ruského jazyka na Pedagogické fakultě MU v Brně. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století. 1. vyd. Praha : KU PedF Praha, 2004. od s. 175-177, 3 s. ISBN 80-7290-177-X.
- Manifesty ruského symbolismu I. Poezie. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 47, 3, od s. 123-124, 2 s. ISSN 1210-811. 2004. Manifesty ruského symbolismu II. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 48, 2s. 65-65. ISSN 1210-0811. 2004
- Manifesty ruského symbolismu I. Poezie. II. Umění. In Text a dialog (Cizojazyčná řečová komunikace). I. Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, 2003. od s. 56-57, 2 s. ISBN 80-7042-651-9.
- Urok kak osnovnoj komponěnt učebnogo processa. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. od s. 77-79, 3 s. ISBN 80-210-3285-5.
- Dny ruské kultury v Brně. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 46, 1s. 19-19. ISSN 1210-0811. 2002.
- Nezapomínejme ruštinu. In Russkij jazyk v centre Jevropy 5. Banská Bystrica : ARS, 2002. s. 220-221. ISBN 80-89070-05-1.
- Ruština. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 46, 2s. 71-71. ISSN 1210-0811. 2002.
- Aktuální problémy vyučování ruskému jazyku. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 45, 2s. 66-66. ISSN 1210-0811. 2001.
- Didaktika vyučování cizím jazykům v dnešní době. In Inovace pregraduální a postgraduální přípravy. Ostrava : FF OU, 2001. s. 41-43. ISBN 80-7042-599-7.
- K problematike obučenija inostrannomu jazyku na načalnom etape. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku V. Brno : PdF MU Brno, 2001. s. 48-51. V. ISBN 80-210-2744-4.
- Komenského poselství. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 44, 5s. 171-171. ISSN 1210-1811. 2001.
- Nový rusistický časopis. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 44, 5s. 170-171. ISSN 1210-1811. 2001.
- Russkij jazyk čerez pesňu. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 44, 4s. 107-108. ISSN 1210-1811. 2001.
- Sborník z konference k životnímu jubileu prof. Františka Malíře. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 44, 5s. 173-174. ISSN 1210-1811. 2001. Nový slovenský rusistický časopis. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 44, 2s. 69-70. ISSN 1210-1811. 2000.
- Novyje netradicionnyje posobija dlja obučenija russkomu jazyku. In Russkij jazyk v centre Jevropy 3. Banská Bystrica : Associacija rusistov Slovakiji, 2000. s. 124-126. 3. ISBN 80-968315-3-4.
- Projekt obučenija russkomu jazyku s načalnogo etapa na Pedfake v Brno. 1. vyd. Banská Bystrica : Associacija rusistov Slovakiji, 2000. s. 85-88. Russkij jazyk v centre Jevropy 2. ISBN 80-967550-9-9.
- Projekt prepodavanija osnov russkogo jazyka na pedfake v Brno. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku IV. MU Brno : Masarykova univerzita, 2000. s. 77-79. IV. ISBN 80-210-2467-4.
- Rusistický seminář v Brně. Cizí jazyky, Plzeň : Fraus, 44, 1s. 31-31. ISSN 1210-1811. 2000.
- Změny v postavení a roli učitele cizích jazyků v dnešní době. In Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. s. 156-158. ISBN 80-7040-444-2.
- Alexandr Veselovskij a dnešek - recenze. 3/1999. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 2 s. Slavica litteraria, č.3.
- K problematike kommunikacii prepodavatelja so studentami v klasse. In Aktualnyje problemy obučenija russkogo jazyka III. Pedagogická fakulta MU Brno. Brno : Pedagogická fakulta MU, 1999. s. 53-56. Aktualnyje voprosy obučenija russkomu jazyku.
- K problematike trebovanij k prepodavatelju inostrannogo jazyka v nastojaščeje vremja. In Russkij jazyk, literatura i kultura na rubeže vekov. 1. vyd. Bratislava : MAPRJAL, 1999. s. 35-37.


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map