WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

TAXOVÁ, Eva, PhDr. CSc.

* 1933

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny české literatury 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost
- Společnost F. X. Šaldy
Publikační činnost / Publications - Ke genezi Šaldovy esejistické metody. - In: Česká literatura. - Roč. 28, č. 1 (1980), s. 39-55.
- Specifická varianta eseje v Šaldových Bojích o zítřek. - In: Česká literatura. - Roč. 29, č. 1 (1981), s. 1-14.
- "Populární" esejista F. V. Krejčí. - In: Literární archiv. - Sv. 13-14-15 (1982). - S. 51-69.
- Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce / ved. red. R. Forst, Eva Taxová (spoluautorka a redaktorka). - Praha : Academia, 1985-1993. - 3 sv. -
D. 1: 1985. 900 s.;
D. 2, sv. 1: 1993. 589 s.;
D. 2, sv. 2: 1993. S. 597-1377.
- Experimenty : český literární esej z přelomu 19. a 20. století / uspoř., úv. studií, vysvětl a jmenným rejstříkem opatř. E. Taxová. - Praha : Melantrich, 1985. - 277 s.
- Otokar Březina: Ruce. - In: Rozumět literatuře. - Praha: SPN, 1986. - S. 172-182.
- Integrační funkce polemiky a dialogu v Šaldově eseji. - In: Česká literatura. - Roč. 35, č. 5-6 (1987), s. 405-411.
- H. G. Schauer - kritik publicistického typu. - In: Sborník Hubert Gordon Schauer, osobnost, dílo, doba. - Litomyšl, 1994. - S. 167-172.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map