WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SCHMIEDTOVÁ, Věra, PhDr.

* 1946

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Francouzská 2, 120 00 Praha 2
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history)
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Czech literature
Linguistics - Russian
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR
- European Association for Lexicography (Euralex)
Publikační činnost / Publications - Adaptace některých typů nově přejatých slov v současné češtině. - In: Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů / red. E. Bláhová ... [et al.]. - Praha : Euroslavica, 1993. - S. 323-329.
- Postavení spisovného českého jazyka v současném kulturním klimatu. - In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Sv. 1 / uspoř. J. Jančáková, M. Komárek, O. Uličný. - Praha : Filozofická fakulta Univ. Karlovy, 1995. - S. 84-89.
- Akademický slovník cizích slov / kol. aut. pod ved. V. Petráčkové a J. Krause, V. Schmiedtová jako spoluautorka. - Praha : Academia, 1995. - 2 sv. -
D. 1: 445 s.
D. 2: S. 446-836.
- Co ve slovníku nenajdete. - In: Spisovnost a nespisovnost dnes / ed. R. Šrámek. - Brno : Masarykova univ., 1996. - S. 121-124.
- Lexikalische Germanismen und ihre stilistische Verwendung im heutigen Kulture / Barbara Schmiedtová, Věra Schmiedtová. - In: Tschechisch in Lexical Structures and Language Use : Proceedings of the International Conference on Lexicology and Lexical Semantics, Munster 1994. - Tübingen : Niemeyer, 1996. - S. 129-138.
- Czech National Corpus. / V. Schmiedtová, M. Nováková. -In: Материалы Третьей международной школы-семинара (Proceedings of 3-d International School-Seminar
- "Dictionary in Contemporary World"), Иваново, Россия, 14-16 сентября 1999 г., 2000. - S. 20-22.
- Czech National Corpus. / J. Kocek, M. Kopřivová, V. Schmiedtová. - In: Proceedings The Ninth EURALEX International Congres, 8-12. August 2000, Universität Stuttgart. - S. 127
- The Color Spectrum in Language : The case of Czech based on the Czech National Corpus. - In: Tenth International Symposium on Lexicography. Copenhagen May 4-6. 2000. - Niemayer 2002, Lexicographica Series Maior 109, Symposium on Lexicography X. - S. 285-292.
- Studie z korpusové lingvistiky (překlad některých článků). - Universita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000
- Obuv, boty, střevíce. - In: Čeština doma a ve světě, 1 a 2/2001. - S. 9-11.
- Korpus a pravopis. - In: Čeština doma a ve světě, 1 a 2/2001. - S. 11-12.
- Český národní korpus a lexikální archív Ústavu pro jazyk český v Praze. - In: Čeština doma a ve světě, 1 a 2/2001. - S. 75-78.
- Umějí děti česky? - In: Český jazyk a literatura. - R. 2001-2002, číslo 9-10. - S. 237.
- Corpus : Its Structure and Use. / Spolu s Františkem Čermákem. - In: PALC 2001: Practical Applications in Language Corpora, Lodž, Polsko. / ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. - PETER LANG Europaeischer Verlag der Wissenschaften.
- Recenze : Neil Bermel: Register Variation and Language Standards in Czech. - In: Slovo a slovesnost, 2002. - Č. 2. - S. 138-144.
- The Czech National Corpus Project and Lexicography. - In: Asialex '03 Tokyo Proceedings. Dictionaries and Language Learning: How Can Dictionaries Help Human & Machine Learning? / eds. M. Murata, S. Yamada, Y. Tono, The Asian Association for Lexicography, 74-80.
- Český národní korpus : základní charakteristika a širší souvislosti. / F. Čermák, V. Schmiedtová. - Národní knihovna, ročník 15/3, 2004. - S. 152-168.
- Theory of Language Culture and Current Language Situation in the Czech Republic. - In: Obdobja 22. - Univerza v Lubljani, Slovenia, 2004.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map