WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PASÁČKOVÁ, Eva, PhDr. CSc.

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 377 636 558
Bydliště / Home address Chrást u Plzně 295, 330 03
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 732 115 297
E-mail / E-mail address epasacko@kcj.zcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=17660

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - historická mluvnice
- slovní zásoba staročeského období
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Staročeská činitelská jména s příponou –tel. - In: Jazyk a literatura. 15. - Plzeň, 1992. - S. 63–75. - (Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni).
- Staročeská jména nositelů vlastnosti tvořená příponou –ec. - In: Pocta Dušanu Šlosarovi : sborník k 65. narozeninám. - Boskovice : Albert, 1995. - S. 72-77.
- K charakteristice lexikální zásoby Listáře plzeňského druhdy poddaných osad. - In: Kultura, historie a současnost Plzně. - Plzeň : 1996. - S. 61-69.
- Jazyk Sládkovy korespondence / E. Pasáčková, J. Vaňková. - In: Sborník referátů ze semináře k 150. výročí narození J. V. Sládka. - Zbiroh, 1997. - S. 26-29.
- Synonyma v Rokycanově Postile. - In: Sborník 98. - Liberec, 1998. - S. 111-122.
- Jazykové prostředky jihozápadočeské nářeční oblasti v běžně mluveném jazyce mladé generace. - In: Nacionalno-kulturnyj komponent v tekste i jazyke : 2. - Minsk, 1999. - S. 71-76.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map