WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VOJTOVÁ, Jarmila, PhDr. Ph.D.

* 1959

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 498 172
Bydliště / Home address B. Martinů 78, 602 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vojtovaj@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká a slovanská dialektologie
- jazykové kontakty
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní komise pro vydávání Slovanského jazykového atlasu - členka
Publikační činnost / Publications - Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence / Vintr, J.- Pleskalová, J. (eds.) - Praha 2004 - (spoluautorkyně - s. 70-79, 171-182).
- Český jazykový atlas 1 / Balhar, J., aj. - 1. vyd., Praha, Academia, 1992, 1 mapa a komentář - (spoluautorkyně).
- Český jazykový atlas 2 / Balhar, J., aj. - 1. vyd., Praha, Academia, 1997, 19 map a komentářů - (spoluautorkyně).
- Český jazykový atlas 3 / Balhar, J., aj. - 1. vyd. Praha, Academia, 1999, 20 map a komentářů - (spoluautorkyně).
- Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas III - Padlužny, Alexandr I. - 1. vyd. - Minsk : AN BR, 2000. - s. 42-44, 1 mapa a komentář.
- U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají / Balhar, J. – Kloferová, S. – Vojtová, J. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999 - 143 s.
- Mluva Čechů v cizině 2 - In: Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 - s. 142-148.
- K přejímkám v nářečí - In: Život s morfémy / Karlík, Petr - Pleskalová, Jana - 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004 - s. 179-184.
- Mluva Čechů v cizině - In: Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004 - s. 134-140.
- Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození - In: Studia Moravica I - Olomouc 2004, s. 53-57.
- Problematika nářečního slovníku - In: Čeština – univerzália a specifika 4 / Hladká, Zdeňka – Karlík, Petr (eds.) - Praha 2002, s. 367-369.
- Perspektivy nářeční lexikografie - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 50, A 50 (2002) - s. 105-110.
- Zachatujte si s námi - In: Naše řeč 84 (2001), s. 221-222.
- Jazyk novin vídeňských Čechů - In: Čeština doma a ve světě - Praha 2000 - s. 91-95.
- Z lexikální zásoby hanáckých nářečí, tzv. horského typu - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 49, A 48 (2000) - s. 131-137.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map