KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOŘALKA, Jiří, PhDr. DrSc.

* 1931-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Česko (Československo)
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny slovanských národů a slovanská vzájemnost v habsburské monarchii (konec 18. - počátek 20. století)
- teorie národa
- národnostní otázka
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní komise pro dějiny sociálních hnutí a sociálních struktur při Mezinárodním výboru historických věd, Paříž - člen
- Vědecká rada Husitského muzea, Tábor - člen
Publikační činnost / Publications - Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1918 : sozialgeschichtliche Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen Ländern. - Wien : Verlag für Geschichte und Politik ; München : Oldenbourg, 1991. - 324 s.
- Deutschland und die Habsburgermonarchie 1818-1918. - In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. VI/2 / ed. A. Wandruszka, P. Urbanitsch. - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1993. - s. 1-158.
- Welche Nationsvorstellungen gab es in Mitteleuropa?. - In: 1848/49 - Revolutionen in Ostmitteleuropa / ed. R. Jaworski, R. Luft. - München : Oldenbourg, 1996. - s. 29-45.
- Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1918 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. - Praha : Argo, 1996. - 353 s.
- František Palacký (1798-1876): Životopis. - Praha : Argo, 1998.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek