KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Libuše, PhDr. CSc.

* 1938

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Balbínova 3, 120 00 Praha 2
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - onomastika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Onomastická komise AV ČR - členka předsednictva
- Subkomise pro slovanskou onomastickou terminologii při Mezinárodní komisi pro slovanskou onomastiku
- International Council of Onomastic Sciences (ICOS)
- Jazykovědné sdružení ČR
- Acta onomastica - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Zaniklé feudální osady u Chocně / L. Nezbedová. - Choceň : Vlastivědné muzeum, 1963. - 16 s.
- Výklad pomístního jména "Remonštangle" a názvů podobných. - In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - Roč. 12, č. 1/2 (1971), s. 103-119.
- Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky / L. Olivová-Nezbedová, J. Svoboda, V. Šmilauer, K. Oliva, T. Witkowski. - In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - Roč. 14, č. 1 (1973), 280 s.
- Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách / L. Olivová-Nezbedová, J. Matúšová. - Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV, 1991. - 269 s.
- Pomístní jména v Čechách : o čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest / L. Olivová-Nezbedová, M. Knappová, J. Malenínská, J. Matúšová. - Praha : Academia, 1995. - 520 s.
- Počítačové zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách. - In: Acta onomastica. - Č. 36, 1995. - S. 169-186.
- Jména ulic, náměstí, nábřeží a sadů na katastru města Chocně v minulosti a současnosti. - In: Acta onomastica. - Č. 38, 1997. - S. 43-68.
- Das Wörterbuch der Anoikonyme in Böhmen und seine Computerbearbeitung. - In: Proceedings of the XIXth International Congres of Onomastic Sciences, Aberdeen, August 4-11, 1996. - Volume 1., edited by W. F. H. Nicolaisen. - Department of English University of Aberdeen, 1998. - S. 236-242.
- Změny v pomístních jménech na území Čech po roce 1945. - In: Najnowsze przemiany nazewnicze, pod red. Ewy Jakus-Borkowej i Krystyny Nowik. - Warszawa : Energeia, 1998. - S. 175-180.
- Česká exonyma v pomístních jménech v Čechách. - In: Nazewnictwo pogranicza Polski, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Świnoujście, 22-24 maja 1997 r., pod red. Aleksandry Belchnerowskiej Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej. - Szczecin : Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego, 1999. - S. 153-161.
- Slovník pomístních jmen v Čechách. / L. Olivová-Nezbedová, Jitka Malenínská. Úvodní svazek. - Praha : Academia, 2000. - 169 s.
- Česká kompozita v pomístních jménech v Čechách. In: Słowianskie composita onomastyczne : (Toponimia. Varia). Księga referatów VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kazimierz Dolny, 21-24 listopada 1997 roku. Pod red. Stefana Warchoła. - Lublin : Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 141-147.
- Das Benennungssystem der aus der Eigennamen durch die Ableitungssuffixe entstandenen Anoikonyme in Böhmen. - In: Actas do XX Confreso International de Ciencias Onomásticas, Santiago de Compostela, 20-25 setembro 1999, Editadas por Ana Isabel Boullón Agrelo. - Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 2002. - S. 749-758.
- Pomístní jména (anoikonyma) v Čechách. - In: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. - Díl II. - Warszawa, Kraków, 2003. - S. 129-140.
- Slovník pomístních jmen v Čechách. I. (A) / Pod vedením J. Matúšové zpracovali: L. Olivová-Nezbedová, J. Malenínská, M. Harvalík, M. Mackovičová. - Academia : Praha, 2005.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek