KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

GALUŠKA, Luděk, PhDr. CSc.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 542 321 205 kl. 247
+420 / 542 212 792
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Byzantologie
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Archeologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - archeologie
- historie: raně středověké státní útvary s přihlédnutím k Velké Moravě
- etnogeneze Slovanů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní komitét slavistů - člen komise archeologie (2003-2008)
- Památková rada Národního památkového ústavu (územní odborné pracoviště Brno) - člen
Publikační činnost / Publications - Výrobní areál velkomoravských klenotníků ze Starého Města - Uherského Hradiště. - In: Památky archeologické. Roč. 80, č. 2 (1989), s. 405-454.
- Velká Morava = Great Moravia. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1991. - 88 s.
- Staré Město, the Great Moravian Centre of the 2nd Half of the 9th Century. - In: Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 Septembre 1991. - Bratislava : Institut archéologique de l'Academie Slovaque des Sciences, 1993. - s. 96-102.
- Uherské Hradiště - Sady : křesťanské centrum Říše velkomoravské. - Brno : Moravské zemské muzeum ; Nadace Litera, 1996. - 184 s.
- Christianity in Great Moravia and Its Centre in Uherské Hradiště - Sady. - In : Byzantinoslavica. - Roč. LIX (1998), č. 1, s. 161-180.
- Nejstarší dějiny Starého Města. - In : Staré Město v proměnách staletí / Pavel Bezděčka ... [et al.]. - Staré Město : Město Staré Město, 2000. - 412 s.
- Do pitanija pro pjeršich slovjan v Moraviji. - In : Etnogenez ta ranja istorija slovjan: novi naukovi koncepciji na zlami tisjačoliť. - Lviv, 2001, s. 67-77.
- Die grossmährische Siedlungsagglomeration Staré Město - Uherské Hradiště und ihre Befestigungen. - In : Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. - J. Henning und A. T. Ruttkay, s. 341-348.
- Velká Morava mezi východem a západem = Großmähren zwischen West und Ost : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Uherské Hradiště, Staré Město 28.9.-1.10.1999 / [editor Luděk Galuška, Pavel Kouřil, Zdeněk Měřínský]. - Brno : Archeologický ústav Akademie věd Ćeské republiky, 2001. - 427 s. - (Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno ; 17)
- Památník Velké Moravy : Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, sv. Kliment u Osvětiman / [text Luděk Galuška, Miroslav Vaškových]. - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2002. - 143 s.
- Slované : doteky předků : o životě na Moravě 6.-10. století. - Brno : Moravské zemské muzeum ; [Modrá] : Obec Modrá ; [Zlín] : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. - 148 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek