KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FELCMAN, Ondřej, prof. PhDr. CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 493 331 255
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ondrej.felcman@uhk.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.uhk.cz/cs/osoba/1277/ondrej-felcman

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Pomocné vědy historické
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Polonistika - Historiografie
Bohemistika - Pomocné vědy historické
Polonistika - Pomocné vědy historické
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Kladska a východních Čech
- územní vývoj českého státu a střední Evropy
- soudobé dějiny, zvl. československá reforma 1968-1969 a sovětská vojska v Československu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), regionální pobočka Hradec Králové - 2001-2004 předseda pobočky
- Česko-polská Kladská komise (od r. 1994)
- Východočeské listy historické (od r. 1997) - člen redakční rady
- Kladský Sborník (1996) - člen redakční rady
- Dissertationes historicae - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Co stála srpnová invaze / O. Felcman, K. Volková. - In: Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968-1991. Seš. 3. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1991. - 41 s.
- Československo roku 1968 / kol. autorů. Díl 1-2. - Praha : Parta-ÚMV ČR, 1993. (autorský podíl na 2. dílu, II. kapitola, s. 51-82.)
- Husákovy představy o normalizaci společnosti při převzetí moci v dubnu 1969. - In: Pohledy do minulosti. Sborník příspěvků k šedesátinám doc. dr. Vladimíra Lesáka. - In: Dissertationes historicae. - Sv. 2. - Hradec Králové : VŠP, 1994. - S. 77-85.
- Invaze a okupace : k úloze SSSR a sovětských vojsk ve vývoji Československa v letech 1968-1991. - In: Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968-1991. Seš. 15. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. - 49 s.
- Umístění sovětských vojsk v Československu po invazi pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968. - In: V proměnách času. Sborník k 50. narozeninám L. Hladkého. - In: Dissertationes historicae. - Sv. 3. - Hradec Králové : VŠP, 1995. - S. 41-50.
- Programová koncepce výzkumu a syntézy dějin Kladska. - In: Kladský sborník. - Hradec Králové : Historický klub ; Pedagogická fakulta VŠP, 1996. - S. 9-19.
- Politická elita meziválečného Československa 1918-1938. : Kdo byl kdo. / Kol. autorů. - Praha, 1998. - 303 s. (autor hesel pod zkratkou OF).
- O. Šik. Architekt československé ekonomické reformy. - In: Lidé roku 1968, Lidové noviny 15. 8. 1998.
- M. Hübl. Bořitel společenských i vlastních iluzí. - In: Lidé roku 1968, Lidové noviny 20. 8. 1998.
- G. Husák - typický oportunista a fanatik moci.- In: Lidé roku 1968, Lidové noviny, mimořádná příloha Srpnová tragédie, 20. 8. 1998.
- Pražské jaro nebylo bojem dvou frakcí, recenze na televizní trilogii Přerušené jaro, Lidové noviny, 5. září 1998.
- Vláda a prezident / O. Felcman a kol. - 8. díl, 1. svazek: Období pražského jara (prosinec 1967 – srpen 1968). - Ediční řada: Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-70. - Praha-Brno : ÚSD-Doplněk, 2000. - 504 s.
- Národní shromáždění. / F. Cigánek, O. Felcman (vyd.). - 3. díl, 1. sv.: Květen 1967-červenec 1968. - Ediční řada: Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-70. - Praha-Brno : ÚSD-Doplněk, 2000. - 504 s.
- Proměny ve skladbě vlastníků pozemkového majetku v letech 1603-1656 v oblasti východních Čech (kvantitativní analýza). - In: Dissertationes Historicae. - Sv. 7. - Hradec Králové, PdF UHK a SHČR, pobočka Hradec Králové 2002. - S. 91-106.
- Hokejové mistrovství světa v roce 1969. - In: Záhady českých dějin. Co se skrývá pod povrchem historických událostí. Red. Petr Čornej. - Praha, 2005. - S. 548-553.
- O. Felcman, E. Semotanová: Kladsko : Proměny středoevropského regionu. Historický atlas. - Hradec Králové-Praha, 2005. - 192 s. : 51 mapových a znakových listů + CD-rom.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek