KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FIALA, Jiří, Prof. PhDr. CSc.

* 1944

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 147
+420 / 585 633 147
Bydliště / Home address I. P. Pavlova 38, 779 00 Olomouc
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.fiala@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Pomocné vědy historické
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Literární věda - Literární historie
Literární věda - polská literatura
Dějiny - Polsko
Jazykověda - polština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Jazykověda
Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Bohemistika - Pomocné vědy historické
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - regionální dějiny
– česká literatura 18. a 19. století
- dějiny Moravy a Olomouce
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost AV ČR – pobočka Olomouc - člen
- Česká asociace slavistů - člen
- oborová rada pro doktorské studium oboru Dějiny české literatury FF UP v Olomouci - člen
- oborová rada pro doktorské studium oboru teorie literatury FF UP v Olomouci - předseda
- Kolegium filologických oborů Filozofické fakulty UP v Olomouci - člen
- Kolegium oboru historie FF UP - člen
- Vědecká rady FF UP - člen
Publikační činnost / Publications - Václav Jaromír Picek. Typ předbřeznového lyrika. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1989. - 220 s.
- Pruská invaze na Moravu v letech 1741–1742 a její soudobé kulturní reflexe. - Olomouc, 1997. - 128 s.
- Dobové české slovesné reflexe slezských válek. - Olomouc, 2001. - 155 s.
- Moravský osvícenec Josef Vratislav Monse (1732–1792) / s Martinou Novákovou. - Olomouc, 2003. - 131 s.
- Josef Vratislav Monse. – In: Historiografie Moravy a Slezska. - sv. 1. - Olomouc, 2001. - s. 33–50.
- Česká literatura na Moravě přelomu 18. a 19. století. – In: Česká literatura na konci tisíciletí : Příspěvky z 2. kongresu světové literární bohemistiky Praha 3.– 8. července 2000 / S Marií Sobotkovou. - Sv. I. - Praha, 2001. - s. 109–116.
- České kramářské písně o rakouském státním bankrotu roku 1811. – In: Studia Bohemica VIII. - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. - Olomouc, 2000. - s. 21–28. - (Philologica; 72).
- Česká literatura na Moravě přelomu 18. a 19. století. – In: Česká literatura na konci tisíciletí : Příspěvky z 2. kongresu světové literární bohemistiky Praha 3. – 8. července 2000 / S Marií Sobotkovou. - Sv. I. - Praha, 2001. - s. 109–116.
- Starší literární ztvárnění martyria sv. Jana Sarkandera. - Česká literatura. - Roč. 49 (2001), č. 6, s. 572–593.
- Dějiny jezuitského konviktu v Olomouci. - In: Jezuitský konvikt – sídlo Uměleckého centra UP v Olomouci. - Olomouc, 2002. - s. 33–151.
- Město v pevnosti. - In: Olomouc : malé dějiny města. - Olomouc, 2002. - S. 143–166, 171–180.
- Podíl Slezanů na počátcích olomoucké univerzity. - In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitost sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002. - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. – Supplementum 2003. - S. 49–59. - (Philologica; 78)
- Bez mravnostní cenzury : Josef Dobrovský a sběr moravského folkloru. - In: Dějiny a současnost. - Roč. XXV (2003), č. 5, s. 18–20.
- Ze vztahů mezi městy Vratislaví a Olomouci II : Do uzavření Vratislavského míru 1742. – In: Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu. - Wrocław, 2003 - s. 298–304.
- Několik editologických poznámek k románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. - Olomouc, 2004 - S. 127–148. - (Philologica; 84)
- České písně kramářské. – In: Hudba v Olomouci : Historie a současnost; II : In honorem Robert Smetana. - Olomouc, 2004. - S. 78–90.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek