KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JEŘÁBKOVÁ, Alena, PhDr.

* 1934

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnografie, folkloristika a etnologie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bělorusové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bosenští muslimové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Etnografie, folkloristika a etnologie - Černohorci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Etnografie, folkloristika a etnologie - Kašubové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Litevci, Lotyši
Etnografie, folkloristika a etnologie - Lužičtí Srbové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Zaměření geografické / Geographical field of study věda o Bosně a Hercegovině - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Černé Hoře - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Baltistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bělorusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Kroatistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Makedonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ruthenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Sorabistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - národopisná bibliografie
- ikonografie, typologie a komparatistika lidového oděvu v Evropě
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Über einige brachliegende ikonographische Quellen zur Volkstrachtforschung in Slowenien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts / A.Jeřábková, R. Jeřábek - In: Ethnologia Slavica. - Roč. 22 (1990), s. 119-149.
- Moravské lidové kroje v grafickém díle V. G. Kiningera z počátku 19. století / A. Jeřábková, R. Jeřábek - In: Folia ethnographica. - Roč. 32 (1998), s. 45-55.
- K typologickému zařazení mentýků a šub - In: Národopisná revue, 1998, s. 11-14.
- Odívání - In: Lidová kultura na Moravě : Vlastivěda moravská : Země a lid - nová řada sv. 10. - Strážnice - Brno, 2000. - S. 116-158.
- Ikonographie europäischer Zigeuner im 19. Jahrhundert : Ein kleiner Beitrag zur Erforschung ethnischer Stereotypen / A. Jeřábková, R. Jeřábek. -
In: Volkskundliche Tableaus. - Münster, 2001. - S. 289-299, 17 obr.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek