KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MAIELLO, Giuseppe, Ph. D.

* 1962

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

+420 / 221 619 266
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 603 578 587
E-mail / E-mail address dervan@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://usvs.ff.cuni.cz/ucitele/maiello.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Paleoslavistika
Politologie, mezinárodní vztahy
Pomocné vědy historické
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Dějiny - Balkán
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bělorusové
Dějiny - Bulharsko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Dějiny - Černá Hora
Etnografie, folkloristika a etnologie - Černohorci
Dějiny - Česko (Československo)
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Dějiny - Jugoslávie
Etnografie, folkloristika a etnologie - Kašubové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Litevci, Lotyši
Dějiny - Lužice
Literární věda - lužickosrbské literatury
Etnografie, folkloristika a etnologie - Lužičtí Srbové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Dějiny - Makedonie
Dějiny - Obecné dějiny
Dějiny - Pobaltí
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusíni
Dějiny - Rusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Dějiny - Slovensko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Dějiny - Srbsko
Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Ukrajinci
Zaměření geografické / Geographical field of study Makedonistika - Archeologie
Serbistika - Archeologie
Slovakistika - Archeologie
Slovenistika - Archeologie
Sorabistika - Archeologie
Ukrajinistika - Archeologie
věda o Bosně a Hercegovině - Archeologie
věda o Černé Hoře - Archeologie
Balkán - Archeologie
Rusistika - Archeologie
Bulharistika - Archeologie
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Sorabistika - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Dějiny
Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Kroatistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Sorabistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Ukrajinistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Černé Hoře - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bělorusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Historiografie
Slovakistika - Historiografie
Slovenistika - Historiografie
Sorabistika - Historiografie
Ukrajinistika - Historiografie
věda o Černé Hoře - Historiografie
Rusistika - Historiografie
Bulharistika - Historiografie
Serbistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovakistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Slovenistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Sorabistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Ukrajinistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Bosně a Hercegovině - Kultura (včetně knihtisku a umění)
věda o Černé Hoře - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Balkán - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Rusistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bulharistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Balkán - Literární věda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Bulharistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Serbistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slovakistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slovenistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Sorabistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Ukrajinistika - Politologie, mezinárodní vztahy
věda o Bosně a Hercegovině - Politologie, mezinárodní vztahy
věda o Černé Hoře - Politologie, mezinárodní vztahy
Balkán - Politologie, mezinárodní vztahy
Rusistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Bulharistika - Pomocné vědy historické
Serbistika - Pomocné vědy historické
Slovakistika - Pomocné vědy historické
Slovenistika - Pomocné vědy historické
Sorabistika - Pomocné vědy historické
Ukrajinistika - Pomocné vědy historické
věda o Bosně a Hercegovině - Pomocné vědy historické
věda o Černé Hoře - Pomocné vědy historické
Balkán - Pomocné vědy historické
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny kultury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace Slavistů
Publikační činnost / Publications - Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
- Slované / Bohuslav Chropovský. - Praha : Orbis, 1990. - překlad do italštiny.
- Husité / Jiří Kejř. - Praha : Orbis, 1988. - překlad do italštiny.
- O přístupu Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK ke studiu národů středoevropských a východoevropských. - Praha, 2005. - v tisku.
- O mladých dívkách a smrti mezi staletími a žánry. - Opava, 2005. - v tisku.
- O archeomytologii Mariji Gimbutiene. - In: Antropologické symposium IV. - v tisku.
- Pojem "Old Europe" u Mariji Gimbutiene. - In: Studia balcanica bohemo-slovaca VI. - v tisku
- Současné pohřební rituály v českých zemích na příkladu krematorií v Praze-Strašnicích, Zlíně a Plzni. - In: Český lid. - Roč. 92, č. 1 (2005). - S. 35 - 47.
- Les acteurs slaves de la destinée. - In: Voies païennes. - Č. 1 (2004). - S. 23 - 24.
- Byl li vampir demonologičeskoj figuroj. - In: Motywy demonologiczne w literaturze i kulturze rosyjskiej XI-XX wieku / sest. W. Kowalczyk, A. Orłowska. - Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 9 - 15.
- Nejnovější poznatky o vampyrismu. - In: Český lid. - Roč. 91, č. 4 (2004). - s. 341 - 350.
- Double Burial and Slav Specificity : Some Italian Considerations. - In: Ethnological Scripts (1990 - 2002) / sest. M. Tomandl. - 2. vyd. - Prague : Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, 2003. - S. 63 - 67.
- O několika vampyristických figurách v kulturních tradicích Středního východu, starého Řecka a Říma. - In: Antropologické symposium II., Nečtiny 4. 7. - 5. 7. 2002 / sest. I. Budil, M. Ulrychová. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - S. 218 - 228.
- Epidemie vampiriche nell'Europa centrale slava. - In: Quaderni di San Michele. - 16 (2003).- S. 35 - 46.
- Calmetova interpretace událostí v Kisiljevu a Medvedje a následující teologický spor. - In: Studia balcanica bohemo-slovaca. - V (2002). - S. 37 - 46.
- Sexuální život starých Slovanů. - (2001). - Plný text ZDE
Slovenský překlad ZDE
- The Origins of Christianity in Bohemia. - In: National Association of Native American Studies, Conference Proceedings 2000, Houston, February 21 - 26. - 2000. - S. 279 - 303.
- Základní směry italské slavistiky v posledních padesáti letech. - In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě, Praha, 8. - 10. června 1998 / sest. H. Gladkova, V. Kříž. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - S. 85 - 94.
- Double Burial and Slav Specificity : Some Italian Considerations. - In: Studia Ethnographica. - IX (1998). - S. 31 - 36.
- Sul poligono militare di Milovice : Il campo di prigiona. - In: Europa Orientalis. - XVII (1998). - S. 279 - 290.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek