KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČAPKA, František, Doc. PhDr. CSc.

* 1942

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie, Poříčí 623/9, 603 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number + 420 / 603 942 092
E-mail / E-mail address capka@ped.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.ped.muni.cz/whis/capka.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české dějiny 19. a 20. století
- československé dějiny 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
- Matice moravská v Brně
- Sborník prací PdF MU v Brně, řada společenských věd - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Slovník českých a světových dějin. - Brno : CERM, 1998. - 431 s.
- Dějiny zemí Koruny české v datech. - Praha : Libri, 1998. - 1. a 2. vyd. - 815 s.
- Dějiny zemí Koruny české v datech. - Praha : Libri, 1999. - 3. vyd. - 1001 s.
- Dějiny Moravy v datech. - Brno : CERM, 2001. - 216 s.
- Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače občanské výchovy I / sest. F. Čapka, M. Dokulil, J. Vaculík. - Brno : MU, 1991. - 258 s.
- Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa. -Brno : MU, 1991. - 138 s.
- Dokumenty a materiály ke studiu dějin Československa v letech 1848-1918. - Brno : MU, 1993. - 103 s.
- Čítanka ke studiu dějin Československa v letech 1918-1945. - Brno : MU, 1993. - 128 s.
- Vybrané kapitoly z nejnovějších čs. dějin pro posluchače občanské výchovy II / sest. F. Čapka, M. Dokulil, J. Vaculík. - Brno : MU, 1993. - 127 s.
- Významné postavy z moravských dějin / sest. F. Čapka, O. Zwettler. - Brno : MU, 1994. - 114 s.
- Portréty osobností Moravy I. / sest. F. Čapka, O. Zwettler - Brno : MU, 1996. - 61 s.
- Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848-1918. - Brno : MU, 1996. - 109 s.
- Obrazy z novějších českých dějin. - Praha : Alter, 1996. - 64 s.
- Dokumenty a materiály k národním dějinám 1918-1945. - Brno : MU, 1998. - 179 s.
- Nástin českých dějin 20. století / sest. F. Čapka, J. Vaculík. - Brno : MU, 1999. - 234 s.
- Přehled českých dějin / sest. F. Čapka, J. Vaculík. - Brno : VA, 1999. - 250 s.
- Nástin českých dějin / sest. F. Čapka, B. Klíma. - Brno : MU, 2001. - 116 s.
- Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin. -Brno : MU, 2002. - 148 s.
- Dějiny českých zemí 1800-1918. - Brno : MU, 2003. - 229 s.
- Dokumenty ke studiu českých dějin první poloviny 19. století. - Brno, 2004. - 84 s.
- Zánik Československa v historických souvislostech I. -Brno : MU, 1993. - 33 s.
- Protektorát Čechy a Morava. - Brno : CERM, 1993. - 14 s.
- Rozpad Československa v historických souvislostech. - Brno : CERM, 1994. - 16 s.
- Nástin národnostní problematiky v letech první republiky. - Brno : CERM, 1996. - 16 s.
- Vládli v českých zemích I. - Brno : CERM, 1996. - 16 s.
- Vládli v českých zemích II. - Brno : CERM, 1996. - 16 s.
- Zrod ČSR v datech a událostech. - Brno : CERM, 1998. - 40 s.
- Významná mezinárodní jednání a smlouvy v českých dějinách. - Brno : CERM, 1998. - 48 s.
- Politické strany první republiky. - Brno : CERM, 1999. - 31 s.
- Versailleská mírová konference a 1. Československo. - Brno : CERM, 1999. - 19 s.
- Nástin dějin Moravy v datech. - Brno : CERM, 2000. - 48 s.
- Nástin vztahů Čechů a Slováků. - Brno : CERM, 2000. - 35 s.
- Územní vývoj českého státu. - Brno : CERM, 2000. - 42 s.
- Morava. - Praha : Libri, 2003. - 159 s.
- Pražské dohody jako triumf centralismu a oživení čechoslovakismu. - In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. - Brno, 1994. - S. 301-308.
- Na okraj pojetí české otázky. - In: Sborník prací Pedagogické fakulty MUŘada společenských věd. - Č. 13. Brno, 1996. - S. 34-44.
- K počátkům českého peněžního družstevnictví. - In: Peněžní družstevnictví na přelomu tisíciletí. - Brno, 1999. - S. 24-34.
- Akční program z dubna 1968 – pokus československých komunistů o demokracii. - In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd. - Č. 17. - S. 169-173.
- Tři významné osobnosti Moravy 17. století. - In: České země v 17. a 18. století : Barokní doba, společnost, kultura. - Brno, 2003. - S. 40-48.
- K vývoji pravoslavné církve na Moravě v letech první republiky. - In: XXVII. Mikulovské sympozium 2002. - Brno, 2003. - S. 243-249.
- K úloze Osídlovacího úřadu v počáteční fázi znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí. - In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. - Č. 20. - S. 101-110.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek