KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

URBANEC, Jiří, Doc. PhDr. CSc.

* 1932-2014

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura 20. století (zejména od r. 1945 do současnosti)
- kontakty české a slovenské literatury a české a polské literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost F. X. Šaldy - člen
- Masarykova společnost - člen
- Literárněvědná společnost -člen
- vědecká rada Slezské univerzity v Opavě - člen
- vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU - člen
- Rada Obce spisovatelů v Praze - člen
Publikační činnost / Publications - Mladá léta Petra Bezruče,život a dílo 1867-1904. - Ostrava, Opava : Profil, 1969. – 126 s.
- Petr Bezruč – Vladimír Vašek 1904-1928 : základní životopisná fakta. – Ostrava, Opava : Profil, 1989. – 183 s.
- Od února 1948 do kritiky kultu osobnosti (1948-1956) ; Dvacetiletí „normalizace“ (1970-1989) / J. Urbanec, L. Soldán. – In: Přehledné dějiny literatury 3. – Praha: Státní pedagogické nakl., 1997. – S. 39-55, 113-134.
- Střídavý čas naděje : k české literatuře po roce 1945. – Opava : Slezská univerzita, 2002. - 140 s.
- Čtení o A. C. Norovi : život a dílo 1903-1986. – Opava : Matice slezská, 2003. - 146 s.
- Petr Bezruč a ruská literatura. – In: Slavia. – Roč. 54, seš. 4 (1985) - s. 402-411.
- Literární společenství Čechů a Slováků. – In: Idea Československa a střední Evropa / red. S. Kučerová… [et al.]. – Brno : Doplněk, 1994. - S. 265-270.
- Tradice a antitradicionalismus v české literatuře. – In: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Slavica Wratislaviensia CXXII. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2003. - S. 321-328.
- Bezruč a Březina. – In: Otokar Březina 2003. - Tišnov : Sursum, 2004. - S. 122-128.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek