KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej, Mgr.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 974 844 202
Bydliště / Home address Družstevní 27, Litoměřice, 412 01
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 777 668 441
E-mail / E-mail address ondrej.vojtech@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Balkán
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Jugoslávie
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Kroatistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Země bývalé Jugoslávie v 19. a 20. století
- Česko-jihoslovanské vztahy v 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - (Spoluautor) Dějiny Srbska, Praha, NLN 2005. Kapitoly: Kulturní dění v povstaleckém a autonomním Srbsku (s. 200-213), Kulturní vývoj v samostatném Srbsku (s. 282-297), Srbská kultura v královské Jugoslávii a v době okupace a rezistence (s. 455-468), Srbská kultura v Titově a Miloševićově Jugoslávii (s. 554-578).
- Formování jugoslávské informbyrovské emigrace v Československu. In: Slovanské historické studie 29 (2003), s. 123–211.
- Jihoslovanští studenti na české a německé filosofické fakultě v Praze 1882-1902. In: Slovanský přehled, 86 (2000), č. 1, s. 63-78.
- Yugoslav Cominform Exile in Czechoslovakia 1948–1954. - In: Prague Perspectives (II) : A New Generation of Czech East European Studies / (eds.) Lukáš Babka, Petr Roubal. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2007. - S. 233-262.

recenze:
- Aleksandar Jakir, Dalmatien in der Zwischenkriegszeit. Agrarische und urbane Lebenswelt und das Scheitern der jugoslawischen Integration. München 1999. In: Slovanský přehled, 88 (2002), č. 1, s. 116-121.
- Damir Agičić, Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. In: Slovanský přehled, 89 (2003), č. 2, s. 143-146.
- „A tady je trochu filologem každý“.( Predrag Matvejević, Breviář středomoří, Praha 2002). In: Literární noviny (2002), č. 28, s. 9.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek