KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BORŮVKOVÁ, Anna, PhDr.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Na Hřebenkách 45, 150 00 Praha 5
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 257 327 435
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Překladatelé
Literární věda - bosenská literatura
Literární věda - černohorská literatura
Literární věda - chorvatská literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - slovinská literatura
Literární věda - srbská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Kroatistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
věda o Černé Hoře - Literární věda
Balkán - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanské literatury
- dějiny literatur národů srbské a chorvatské jazykové oblasti
- dějiny vzájemných kulturních vztahů mezi Čechy a Jihoslovany
- dějiny slavistiky
- překladatelská činnost
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost
Publikační činnost / Publications - Geografický a místopisný slovník světa. - Praha : Academia, 1993. - 924 s. - Autorka hesel: Literatura - Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina.
- Dragutin Prohaska - literární historik a kritik. - In: Slavia. - Roč. 62, seš. 2 (1993), s. 193-198.
- Dějiny srbské literatury. / Ze srb. orig. Istorija srpske kulture, vyd. pod red. akad. Pavle Iviče a kol., Beograd 1994, přeložily: Borůvková, A., Černá M., Nedvědová M. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
- Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. - Praha : Nakladatelský dům OP, 1996-1998. - 4 sv. - D. 1: 787 s.; D. 2: 700 s.; D. 3: 740 s.; D. 4: 717 s. - Autorka hesel: Literatura a spisovatelé - Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina.
- Česká literární věda - slavistika v období Pražského jara(1967-1969) : bibliografie / připr. A. Vachoušková s kol. spoluprac. - Praha : Euroslavica, 1998. - 382 s. -Spoluautorka.
- Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích A-L, M-Ž. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2003. - Literatura a spisovatelé - Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek