KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KOMÁREK, Karel, PhDr. Ph.D.

* 1963

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 161
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address karelkomarek@atlas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.kb.upol.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavistika
Literární věda - česká literatura
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Jazykověda - Onomastika
Jazykověda - polština
Literární věda - staroslověnská a církevněslovanská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Bohemistika - Literární věda
Paleoslavistika - Paleoslavistika
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Bohemistika, zvláště diachronní lingvistika (staroslověnština, historická mluvnice češtiny, jazyk českých překladů bible)
- Onomastika
- Dílo katolicky orientovaných českých spisovatelů (J. Čep, J. Durych)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - člen
- Onomastická komise Akademie věd ČR - člen
- Acta onomastica (Praha) - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Návrat Jana Čepa. - In: Akord. - Roč. 18, č. 7 (1992/1993), s. 12-21.
- Slovník české prózy 1945-1994 / sest. Blahoslav Dokoupil, Miroslav Zelinský [et al.]. - Ostrava : Sfinga, 1994. (Hesla na s. 40-42, 79-81, 87-88, 190-191, 191-193, 276-278, 386-388.)
- Znění osobních jmen v českém překladu jeruzalémské bible. - In: Acta onomastica. - Roč. 37 (1996), s. 115-120.
- Osobní jména v českých biblích. - Olomouc : Votobia, 2000. - 132 s.
- Barokní zdroje textu Durychova Bloudění. - In: Reflexe baroka v české literatuře XX. století. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - S. 92-96.
- Základy české gramatiky s texty a cvičeními. Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen / I. Ohnheiser, R. Šrámek, I. Kolářová, K. Komárek, J. Obrovská, H. Kneselová. - Brno-Innsbruck : Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2003. (Kapitoly: Český jazyk v historickém přehledu (s. 21), Grafika a výslovnost : Hláskové alternace (s. 23-38), Zájmena (s. 167-183), Tvoření slov (s. 233-243).)
- Časopisecké ukázky Durychova Bloudění. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Philologica 84, Bohemica IX. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - S. 51-66.
- Nowe nazewnictwo religijne w współczesnym języku czeskim. In: Słowo. Tekst. Czas VII : Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie : Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21 – 23 listopada 2003 r.). - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 101-105.


Plná bibliografie Zde odkaz "Personalia"

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek