KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BERGROVÁ, Zdenka, PhDr.

* 1923-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Překladatelé
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Slavistika všeobecná a srovnávací (Polabští Slované a Prusové včetně)
Literární věda - česká literatura
Literární věda - chorvatská literatura
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - slovenská literatura
Literární věda - srbská literatura
Literární věda - ukrajinská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Kroatistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
Ukrajinistika - Literární věda
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - překlady klasických básníků a studie o nich (zvláště 19. století)
- vlastní poezie a próza
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obce spisovatelů - členka
- Unie českých spisovatelů - členka
Publikační činnost / Publications - Hra se smrtí. - In: Kulturní revue Limbus. - Č. 2 (1992), s. 11-12. - O Jeseninovi.
- Doslov. - In: Bludný kruh / M. Ju. Lermontov ; z ruštiny přel. Z. Bergrová. - Praha : Astra, 1991. - s. 93.
- Puškinův lyrický humor. - In: Ruský jazyk. - Roč. 9, č. 6 (1959), s. 256-260.
- Puškin a carská cenzura jeho literatury faktu : o nedokončené próze Historie Petra Velikého. - In: Světová literatura. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 238-240.
- O potížích překladu Někrasovových básní do češtiny. - In: Sborník prací fil. fak. Univ. J. E. Purkyně. D 19. - Brno, 1972. - s. 27-32.

Podrobná bibliografie v publikaci: Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové : bibliografie 1945-2005 / uspořádala Hana Opleštilová. - 1. vyd.. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2005. - 115 s.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek