KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

DVOŘÁK, Jan, Doc. PhDr.

* 1937

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 732 431 147
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Dvo%C5%99%C3%A1k_(spisovatel)

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - teorie a praxe tvůrčího psaní
- dějiny české literatury a filmu
- vztahy mezi literaturou a filmem
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů
- PEN klub
- Východočeské středisko Obce spisovatelů - čestný předseda
- Akademický filmový klub Univerzity Hradec Králové - čestný předseda
- nakladatelství Gaudeamus Hradec Králové - redakční rada
- Komise pro udílení státních cen za literaturu Ministerstva kultury ČR (v letech 2003-2005)
- Literárněvědná společnost (Praha)
Publikační činnost / Publications - Poetický svět Václava Kršky. - Praha : Československý filmový ústav, 1989. - 100 s.
- La forma : alcune consi derazzioni sullo stille. - In: Cinema cecoslovacco degli anni 60. - Torino, 1994. - s. 121-128.
- Útěky do sebe. - In: Hlavní téma : psychologická próza. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1994. - s. 191-194.
- Hledání a prostor - hledání prostoru. - In: O Karlu Poláčkovi a o jiných. - Boskovice : Albert, 1995. - s. 207-215. - Též spolueditor sborníku.
- Smrt v Boží duze. - In: Bloudění časem a prostorem : Jaroslav Durych známý i neznámý / uspoř., ed. a pozn. naps. J. Dvořák, N. Mlsová. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - s. 193-198.
- Prostě psaní. - In: Psaní jako sebevyjádření. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998, 2001. - s. 45-60. - Též editor sborníku.
- Robinsonáda pěti smyslů. - In: Neznámí autoři - neznámé texty. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - s. 363-373. - Též spolueditor sborníku s Nellou Mlsovou.
- Člověk na plátně apod ním. - In: "Umělý člověk" dvacátého století. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - s. 67-70. - Též spolueditor sborníku s Nellou Mlsovou.
- Proměna výrazu. - In: Zlatá šedesátá. - Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2000, s. 217-223.
- Smyčka historie. - In: Život je jinde. - Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2002, s. 289-295.
- Stříbrný vítr - kniha a film. - Sobotka: Středisko městské kultury, 2003. - 42 s.
- Obyčejné odchody. - Ústí nad Orlicí: Offis, 2004. - 152 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek