KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KVAPILOVÁ BRABCOVÁ, Radoslava, Prof. PhDr. CSc.

* 1935-2021

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda
Jazykověda - čeština
Jazykověda - chorvatština
Jazykověda - srbochorvatština
Jazykověda - srbština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Kroatistika - Jazykověda
Serbistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- současný český jazyk - městská mluva - mluvený jazyk mládeže
- místo českého jazyka mezi slovanskými jazyky
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - členka
- časopis Naše řeč - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Mluvený jazyk v teorii a praxi. - Praha : Univerzita Karlova, 1987. - 157 s.
- Čeština v dopisech Augusta Šenoy. - In: Zbornik za slavistiku. 1. - Novi Sad, 1970. - S. 159-162.
- Thámovy Básně v řeči vázané. - In: Stati k národnímu obrození / uspoř. F. Cuřín a kol. - Praha : Univerzita Karlova, 1972. - S. 25-42.
- Vztah spisovné češtiny a nespisovných útvarů národního jazyka ve školní praxi Středočeského kraje. - In: Filologické studie. Sv. 11. - Praha : Karolinum, 1981. - S. 7-61.
- Český překlad románu I. Andriče Slečna dělá peníze. - In: Filologické studie. Sv. 19. - Praha : Karolinum, 1994. - S. 85-91.
- Čeština našich dní / ved. autor. kolektivu. - Úvaly : Jinan, 1996. - 152 s.
- Kouzlo jazyka : výbor z díla. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000. - 156 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek