KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

FIŠER, Rudolf, PhDr. CSc.

* 1940

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Družstevní 1061, 674 01 Třebíč
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny - Česko (Československo)
Dějiny - Polsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české dějiny středověku a raného novověku
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Dějiny českých zemí / J. Harna, R. Fišer. - Praha : Fortuna, 1995-1998. - 2 sv. - 1: Od pravěku do poloviny 18. století. 1995. 295 s.; 2: Od poloviny 18. století do současnosti. 1998. 279 s.
- Dějiny Moravských Budějovic : od pravěku do roku 1945 / text R. Fišer ... [et al.]. - Třebíč : FiBox, 1997. - 303 s.
- Die ostslowakischen Städte in der Struktur der mitteleuropäischen Handelsverbindungen im 17. Jahrhundert / M. Marečková, F. Hejl, R. Fišer. - In: Problems of Continuity and Discontinuity in History. - Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1980. - s. 111-136.
- Obchodní styky Levoče s Polskem a Slezskem v 1. polovici 17. století. - In: Historia. 17. - Wrocław, 1970. - S. 67-91. - (Acta Univ. Wratislaviensis ; Nr 109).
- Obchodní styky Levoče se zahraničím v 17. století. - In:
Československý časopis historický. - Roč. 26, č. 6 (1978), s. 844-867.
- Vlastivěda moravská. : Moravskobudějovicko a Jemnicko. - Brno, 1997. - Spoluator.
- Historický atlas měst ČR - sv. 9 Třebíč. - Praha, 2001.
- Klášter uprostřed lesa. - Brno, 2001.
- Benediktinský klášter v Třebíči a jeho kostel. / Spolautoři: Uhlíř, J., Kučerňáková, E. - Třebíč, 2001.
- Třebíč. : Osudy židovských domů. - Třebíč, 2005.
- Třebíč. : Z historie benediktinského opatství. - Třebíč, 2004.
- Třebíč. : Město a čas. / Spoluator: Teplý, L. - Třebíč, 1996.
- Třebíč. : Dějiny města I. / Spolautoři: Nováčková, E., Uhlíř, J. - Brno, 1978. - 2. vyd. Třebíč, 2004.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek