KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HROCH, Miroslav, Prof. DrSc. PhDr. PhDr. h.c.

* 1932

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Obecné dějiny
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Komparativní dějiny
- Místo východní Evropy a slovanských národů v evropském kontextu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Vědecká rada FF UK - člen
- Vědecká rada FHS UK - člen
- Český časopis historický - člen redakční rady (redakčního kruhu)
- Lidé města - člen redakční rady (redakčního kruhu)
- Ethnicity - člen redakční rady (redakčního kruhu)
- Comparativ - člen redakční rady (redakčního kruhu)
Publikační činnost / Publications Monografie:
- Das Europa der Nationen : Die moderne Nationasbildung im europäischen Vergleich. - Göttingen : Vandenhoeck&Ruprecht, 2005. - 280 s.
- Ethnonationalismus-eine ostmitteleuropäische Besonderheit? : Oscar Halecki Vorlesung 2002. - Leipzig, 2004. - 36 s.
- Male narody Europy. - Wroclaw, Warszawa : Ossolineum, 2003. - 168 s.
- La naturalesa de la nació. Valencia, 2001. - 180 s.
- V národním zájmu : požadavky a cíle evropských národních hnutí v komparativní perspektivě. - Praha : Filos. fakulta UK, 1996. – 212 s. (2.vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 198 s.)
- Evropská národní hnutí v 19. století : společenské předpoklady vzniku novodobých národů. - Praha : Svoboda, 1986. - 400 s.
- Social Preconditions of National Revival in Europe : a Comparative Analysis of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1985. - 220 s. (2. vyd. - New York : Columbia Univ. Press, 2000.)
- Handel und Politik im Ostseeraum während des Dreissigjährigen Krieges. – Praha, 1976. - 168 s. - (AUC. Philosophica et Historica, Monographia ; 64)
- Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas. - Praha : Univerzita Karlova, 1968. - 172 s. - (AUC. Philosophica et Historica, Monographia ; 24)

Články (výběr se zaměřením na východoevropské dějiny):
- Der Aufbruch der Nationalismen im postkommunistischen Europa. - In: Nationalismus in Europa nach 1945 / H.Timmermann (vyd.). - Berlin : Duncker u. Humblot, 2001. - s. 93-99.
- Tle Slavic World. - In: Handbook of Language and Ethnic Identity / J.A.Fishman (vyd.). - Oxford : Oxford Univ. Press, 1999. - s. 319-333.
- Gibt es einen spezifischen osteuropäischen Nacionalismus? - In: Studia Historae Oeconomicae. - roč. 23 (1998), s. 79-87.
- The Social Interpretation of Linguistic Demands in European National Movements. - In: Retional and National Identities in Europe in the XIXth and XXth Centuries / H.-Haupt, M.-G. Müller, St.Woolf. - Kluwer Law International, 1998. - s. 67-96.
- “Nový nacionalismus“ ve střední a východní Evropě, aneb: můžeme srovnávat stará a nová národní hnutí? - In: Studia Historica Nitriensia. - VII. (1998), s. 127-134.
- Die nationalen Formierungsprozesse in Mittel- und Südosteuropa : Ein Vergleich. - In: Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte (1995-6), s. 7-16.
- Die Rolle des zentraleuropäischen Handels im Ausgleich der Handelsbilanz zwischen Ost- und Westeuropa 1550-1650. - In: Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450-1650 / (sest.) I.Bog. - Köln, Wien, Böhlau, 1971. - s. 1-27.
- Úloha západoevropského kupeckého kapitálu ve zprostředkování obchodu s východní Evropou. - In: AUC (1964). Phil. et Hist. Příspěvky k obecným dějinám III., s. 5-47.
- Obchod mezi východní a západní Evropou v období počátků kapitalismu. - In: Československý časopis historický (1963).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek