KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HUBÁČEK, Jaroslav, Prof. PhDr. CSc.

* 1929-2020

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazyková kultura
- sociolekty: slangy, argot
- stylistika
- rétorika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Plná bibliografie ZDE

- Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1971. - 78 s. - (Spisy Ped. fak. v Ostravě ; Č. 17).
- O českých slenzích. - Ostrava : Profil, 1979. - 170 s. - 2. vyd.: 1981. 214 s.
- Železničářský slang. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1974. - 97 s.
- Jak mluvit a přednášet. - Ostrava : Profil, 1983. - 155 s.
- Malý slovník českých slangů. - Ostrava : Profil, 1988. - 189 s.
- Výběrový slovník českých slangů. - In: Spisy FF OU, č. 146 (2003).

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek