KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

HONZÍK, Jiří, Doc. PhDr.

* 1924-2018

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - ruská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská klasická literatura 19. století a tzv. stříbrného věku (zejména poezie)
- ruská poezie sovětského období
- česko-ruské literární vztahy
- česká literatura 2. poloviny 19. století a první poloviny 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů
- Obec překladatelů
- České centrum Mezinárodního PEN klubu
- Literární a dramatický odbor Umělecké besedy
- Společnost F. X. Šaldy
- Rossica - vedoucí redaktor (1995-2000)
- Slovanská knihovna - člen vědecké rady (1990-2005)
- Společnost Mariny Cvetajevové
- Společnost Dostojevského
Publikační činnost / Publications - Současná sovětská literatura. 2, Ruská poezie / aut.: M. Arnautová, J. Honzík, Z. Mathauser. - Praha : Svět sovětů, 1964. - 168 s. - Autorský podíl: s. 42-48, 79-105, 118-125, 162-163.
- Ruská klasická literatura : 1789-1917 / R. Parolek, J. Honzík. - Praha : Svoboda, 1977. - 629 s. - Autorský podíl: s. 7-13, 29-174, 275-302, 581-592, 594-625.
- Turgenev i češskaja literatura. - In: I. S. Turgenev 1818-1883-1958 : stat'ji i materialy. - Orel : Orlovskoje knižnoje izdat., 1960. - s. 421-451. - Přeprac. a dopl. verze: Ohlas I. S. Turgeněva u nás. - In: Sborník 1985 Kruhu přátel českého jazyka. - Praha : Melantrich, 1985. -s. 45-67.
- Literární dílo Terézy Novákové. - In: Roztroušené kapitoly / T. Nováková. - Praha : Státní nakl. krásné literatury, hudby a umění, 1961. - s. 387-413. - (Vybrané spisy Terézy Novákové; Sv. 6).
- Boris Pasternak v jevropejskoj poezii XX. veka. - In: Rossica. - Roč. 2, č. 1 (1997), s. 39-44.
- K problematice realismu u Turgeněva. – In: K problémům realismu. – Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958. – s. 30-41.
- K značeniju tvorčeskoj dejatel´nosti dlja metoda kritičeskogo realizma. „Zapiski ochotnika“ i fiziologičeskij očerk 40-ch godov. – In: Chudožestvennyj metod i tvorčeskaja individual´nosť pisatelja. – Moskva : Izdatel´stvo Nauka, 1964. – s. 211-217.
- V. J. Brjusov i češskaja literatura. – In: Brjusovskije čtenija 1966 goda. – Jerevan : Izdatel´stvo „Ajastan“, 1968. – s. 473-488. – Mírně zkrácená a doplněná verze: Valerij Brjusov a česká literatura. – In: Bulletin ruského jazyka a literatury XXXII. – Praha : Oikúmené, 1993. – s. 123-135.
- Neruda a Někrasov. K typovému příbuzenství obou básníků. - In: Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university. Studia minora facultatis philologicae Universitatis Brunensis. – D 19 (1972), s. 13-19.
- Někrasov jako básník velkoměsta. – In: Československá rusistika. – Roč. XVII, č. 3 (1972), s. 103-107.
- Poezie vezdejšího světa. – In: Ústa slunce : Básníci ruského akméismu. – Praha : Odeon, 1985. – S. 5-27.
- Majakovskij a česká poezie. – In: Vztahy ruské a české literární avantgardy. – Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu, 2000. – s. 22-31.
- Dvě století ruské literatury. – Praha : TORST, 2000. – 425 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek