KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

MIKULKA, Jaromír, PhDr. CSc.

* 1923-2009

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Polsko
Dějiny - Rusko
Dějiny - Srbsko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Polonistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Historiografie
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny Hradce Králové
- dějiny Polska
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanský přehled - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Polské země a herese v době před reformací. - Praha : Ústav dějin východní Evropy ČSAV, 1969. - 144 s.
- Dějiny Polska / zprac. V. Melichar a kol. - Praha : Svoboda, 1975. - 570 s. - spoluautorem kapitoly 4 a 5, s. 105-209.
- Slovanství a polská společnost v 19. stol. - Praha : Academia, 1984. - 161 s. - Další kapitoly: Polské slovanství na přelomu 19. a 20. stol. - In: Slovanský přehled. - Roč. 68, č. 1 (1982), s. 13-33; Polské slovanství za první světové války. - In: Slovanský přehled. - Roč. 71, č. 1 (1985), s. 41-51; Polské slovanství mezi dvěma světovými válkami. - In: Slovanský přehled. - Roč. 72, č. 2 (1986), s. 97-106; č. 4 (1986), s. 273-284; Nové slovanské hnutí v Polsku. - In: Slovanský přehled. - Roč. 73, č. 3 (1987), s. 177-191; č. 4 (1987), s. 303-313.
- Dějiny Hradce Králové do roku 1850. - Hradec Králové : Nadace Historica, 1994-1997. - 4 sv. I/1: 1996. 180 s.; I/2: 1997. S. 181-419; II/1: 1994. 176 s.; II/2: 1995. S. 177-350.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek