KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PLEINER, Radomír, Prof. PhDr. DrSc. (hon. FSA)

* 1929-2015

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archeologie
Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Dějiny - Slovensko
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slavistika všeobecná a srovnávací - Slavistika všeobecná a srovnávací
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - nejstarší dějiny železa, pravěká a středověká technologie, pravěk Čech
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Comité pour la sidérurgie ancienne de L´UISPP, sekretář 1966-2005
- Deutches Archäologisches Institut, dopisující člen
- Historical Metallurgy Society, dopisující člen
- Society of Antiquaries London, čestný člen
Publikační činnost / Publications - Výroba železa ve slovanské huti u Želechovic na Uničovsku. - Praha : Nakl. ČSAV, 1952. - 52 s. - (Rozpravy ČSAV).
- Základy slovanského železářství v českých zemích : vývoj přímé výroby železa z rud od doby halštatské do 12. věku. - Praha : Academia, 1958. - 326 s.
- Slovanské sekerovité hřivny. – In : Slovenská archeológia. – č. 9 (1961).
- Staré evropské kovářství : stav metalografického výzkumu. - Praha : Academia, 1962. - 331 s.
- Schmelzversuche in einem slawischen Schachtofen in Novgorod. – In : Archeologické rozhledy. – č. 15 (1963), s.62-64, 68-71.
- Das Eisenhüttenwesen bei den Slawen im frühen Mittelalter. - In: Vita pro Ferro-Festschfrift Durrer. - Schaffhausen, 1965. - S. 135-162.
- Die Technologie des Schmiedes in der grossmährischen Kultur. – In : Slovenská archeológia. – č. 15 (1967), s. 77-188.
_ Metallkundliche Untersuchungen der Messerklingen aus der frühslawischen Siedlung von Dessau-Mosigkau. – In : Dessau-Mosigkau / B. Krüger. – Berlin, 1967. – S. 176-192.
- K vývoji slovanské nožířské techniky v Čechách. – In : Archeologické rozhledy. – č. 31 (1979), s. 245-256, 354-360.
- Pravěké dějiny Čech / příspěvky autorského kolektivu zpracoval Radomír Pleiner ; ve spolupráci s Alenou Rybovou. - 1. vyd.. - Praha : Academia, 1978. - 870 s.
- Dějiny hutnictví železa v Československu. [Díl] 1, Od nejstarších dob do průmyslové revoluce / Radomír Pleiner ... [et al.]. - 1. vyd.. - Praha : Academia, 1984. - 295 s.
- Archaeology in Bohemia 1981-1985 / Editors R. Pleiner, J. Hrala ; English by P. Charvát ; Foreword M. Richter. - Prague : Archaeological Institute of Czechoslovak Academy of Sciences, 1986. - 357 s.
- Die Technik der Schmiede im mittelalterlichen Prag. - In: Archeologia Pragensia. 11. - Praha, 1991. - S. 239-287.
- Iron in archaeology : the European bloomery smelters. - Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2000. - 400 s

Poznámky / Notes - nositel Rytířského kříže Polské republiky za zásluhy o česko-polskou spolupráci

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek