KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

JÍŠA, Jan, PhDr. CSc.

* 1922

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - ruská literatura
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná rusistika a bohemistika
- česko-ruské literární vztahy - do r. 1970, poté vyřazen z oboru
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Česká poezie dvacátých let a básníci sovětského Ruska. - Praha : Nakl. ČSAV, 1956. - 315 s.
- Smyslový svět Jeseninovy lyriky. - In: Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury. 7. - Praha, 1963. - S. 201 - 210
- Majakovskij v českém literárním prostředí. - In: Majakovskij v české literatuře : bibliografie / sest. R. Nikolaeová za red. O. Berkopce. - Praha : Lidové nakl., 1970. - S. I - XVIII.
- Jesenin v českém literárním prostředí. - In: Sergej Jesenin v české literatuře : bibliografie do r. 1972 / sest. B. Florianová. - Praha : Státní knihovna ČSR - Slovanská knihovna, 1974. - S. 1 - 12.
- Chlebnikov a Holan : (několik poznámek). - In: Volné sdružení českých rusistů. 5/6. - Praha, 1990. - S. 7 - 10.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek