KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KADłUBIEC, Karel Daniel, Prof. DrSc.

* 1937

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 461 842
Bydliště / Home address Český Těšín - Mistřovice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - Aplikovaná lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Jazykověda - čeština
Jazykověda - Komparativní lingvistika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Poláci
Jazykověda - polština
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Polonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Jazykověda
Polonistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanská jazykověda a folkloristika
- folklorní komparatistika
- sémiotika folkloru
- česká a polská dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz. - Ostrava : Profil, 1973. - 442 s.
- Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej. - Český Těšín : Folkloristická sekce Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu, 1987. - 58 s.
- Raz, dwa, trzy, wychodź ty! : twórczość słowna polskich dzieci z Zaolzia. - Český Těšín : Hlavní výbor Polského kulturně-osvětového svazu, 1993. - 133 s.
- Cieszyńsko-zaolziańska polszczyzna. - Katowice : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1994. - 43 s.
- Górniczy śmiech : komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1995. - 307 s.
- Polská národní menšina na Těšínsku v České republice (s kolekt.) - Ostravská univerzita, 1997. - 315 s.
- Tam około Bogumina (spoluautor W. Szeliga). - Czeski Cieszyn, 1997. - 167 s.
- Stanisław Hadyna - twórca niezwykły. - Chorzów, 2000. - 92 s.
- Cieszyńska ojczyzna polszczyzna (spoluautor W. Milerski). - Czeski Cieszyn - Cieszyn. - 224 s.
- Skóro zapómniane. - Karviná, 2002. - 111 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek