KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

KVAPIL, Miroslav, Prof. PhDr. DrSc.

* 1930-2008

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Literární věda
Politologie, mezinárodní vztahy
Překladatelé
Dějiny - Balkán
Literární věda - bosenská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bosenští muslimové
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Literární věda - bulharská literatura
Dějiny - Bulharsko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Bulhaři
Dějiny - Černá Hora
Etnografie, folkloristika a etnologie - Černohorci
Literární věda - černohorská literatura
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Etnografie, folkloristika a etnologie - Chorvaté
Literární věda - chorvatská literatura
Dějiny - Chorvatsko
Dějiny - Jugoslávie
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Etnografie, folkloristika a etnologie - Makedonci
Dějiny - Makedonie
Literární věda - makedonská literatura
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slováci
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slované
Etnografie, folkloristika a etnologie - Slovinci
Literární věda - slovinská literatura
Dějiny - Slovinsko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Srbové
Literární věda - srbská literatura
Dějiny - Srbsko
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovenistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Balkán - Dějiny
Bulharistika - Dějiny
Kroatistika - Dějiny
Makedonistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovakistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Slovenistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Bosně a Hercegovině - Etnografie, folkloristika a etnologie
věda o Černé Hoře - Etnografie, folkloristika a etnologie
Balkán - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bulharistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Kroatistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Makedonistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Serbistika - Literární věda
Slovenistika - Literární věda
věda o Bosně a Hercegovině - Literární věda
věda o Černé Hoře - Literární věda
Balkán - Literární věda
Bulharistika - Literární věda
Kroatistika - Literární věda
Makedonistika - Literární věda
Serbistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Slovenistika - Politologie, mezinárodní vztahy
věda o Bosně a Hercegovině - Politologie, mezinárodní vztahy
věda o Černé Hoře - Politologie, mezinárodní vztahy
Balkán - Politologie, mezinárodní vztahy
Bulharistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Kroatistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Makedonistika - Politologie, mezinárodní vztahy
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovanské literatury
- dějiny srbské a charvátské literatury
- bulharská literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Hrvatska književnost 1895-1941 : hrvatska moderna : doktorská disertace. - Praha : Univerzita Karlova, 1977. - 131 s. - (AUC. Philologica, Monographia ; 67)
- Pokrokové tradice česko-jugoslávských literárních vztahů. - Praha : Academia, 1988. - 125 s. (Studie ČSAV ; 4)
- Pragensia serbo-croatica : recepce srbské a charvátské literatury v české slavistice. - Praha : Intercomerc, 1991. - 179 s.
- Bohemo-serbica, bohemo-croatica. - Praha : Euroslavica, 1995. - 116 s.
- Miscelanea slavica litteraria. - Praha : Euroslavica, 1997. - 127 s.
- Češko-hrvatske književne veze. - Zagreb : Matica Hrvatska, 1998. - 275 s.

Poznámky / Notes - jako hostující profesor přednášel v letech 1991-2001 na univerzitách v Bělehradě, Lublani a Toruni

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek