KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ROTREKL, Zdeněk, PhDr.

* 1920-2013

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika
- současná literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Společnost pro vědy a umění -USA (čestný člen)
- Exilový PEN klub německy mluvících oblasti,(čestný člen)
- České centrum Mezinárodního PEN klubu
- Rada Obce českých spisovatelů (volený člen od r. 1994)
- Proglas,redakční rada
Publikační činnost / Publications - Skrytá tvář české literatury. - 1. vyd. - Toronto : 68 Publ., 1987. - 250 s. - 2. vyd.- Brno : Blok, 1991. - 244 s.- (3. dopl. vyd.- Brno : Blok, 1993. - 248 s.)
- Barokní fenomén v současnosti. - Praha : Torst, 1995. - 236 s.
- Nezděné město : Spisy 1. - Brno : Atlantis, 2000. - 750 s.
- Světlo přichází potmě : Spisy 2. - Brno : Atlantis, 2001. - 271 s.
- Podezřelá krajina s anděly : Spisy 3. - Brno : Atlantis, 2003. - 311 s.
- Skryté tváře : Spisy 5. - Brno : Atlantis, 2005. - 531 s.

Poznámky / Notes - Možný kontakt: Obec spisovatelů, Dřevařská 19, 602 00 Brno
tel: +420 / 549 247 750

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek