KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

POSLEDNÍ, Petr, Doc. PhDr. CSc.

* 1945

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 466 036 774
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address petr.posledni@upce.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.upce.cz/user/1947/7B536009-3924-4E96-9370-B5AA662CB9EE

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - polská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Polonistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česko-polská literární komparatistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Český komitét slavistů
- Obec spisovatelů
- Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK, oborová rada
- MK ČR, ediční komise
- Univerzita Palackého, Filozofická fakulta - oborová rada pro českou literaturu
Publikační činnost / Publications - Hranice dialogu : česká próza očima polské kritiky 1945-1995. – 1. vyd. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998. - 197 s.
- Hledání tvaru : současná literární kultura na gymnáziu. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 64 s.
- Měřítka souvislostí : česká a polská literární kultura po roce 1945. – 1. vyd. - Praha : Euroslavica, 2000. - 188 s.
- Paměť hor : z literárního povědomí východních Čech po roce 1945. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 152 s.
- Krok ze stínu : setkání s polskou kulturou. – 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. – 161 s.
- Polské literární symboly. 1. vyd. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. – 203 s.
- Obtížná kontinuita : dvojí recepce polské literatury z let 1945-1949. – 1. vyd. – Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. – 162 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek