KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

SOLDÁN, Ladislav, Doc. PhDr. CSc.

* 1938

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Horníkova 6, 628 00 Brno - Líseň
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address soldan.ladislav@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Literární věda
Dějiny - Bosna a Hercegovina
Dějiny - Černá Hora
Literární věda - černohorská literatura
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Dějiny - Jugoslávie
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - slovenská literatura
Dějiny - Slovensko
Literární věda - srbská literatura
Dějiny - Srbsko
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Serbistika - Dějiny
Slovakistika - Dějiny
věda o Bosně a Hercegovině - Dějiny
věda o Černé Hoře - Dějiny
Bohemistika - Literární věda
Serbistika - Literární věda
Slovakistika - Literární věda
věda o Černé Hoře - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literárněvědná bohemistika
- srbská literatura a historie
- česká a slovenská literatura 19. a především 20. století se zvláštním zaměřením na problematiku kritiky a myšlení o literatuře v širších souvislostech, osobnosti české literární historie
- teorie a kritiky v širších souvislostech evropských a filozofických
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slovanský jih - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Ladislav Soldán: Výběrová bibliografie / [připravil Libor Martinek]. - Rosice u Brna : Gloria, 2003. - 11 s.

- Jaroslav Hašek. - Praha : Horizont, 1982. - 212 s.
- Česká literární kritika 30. let / Ladislav Soldán ; Škol.: Štěpán Vlašín. - Brno : [s.n.], 1986. - 341 s
- Nová slovenská literatura : antologie poezie a prózy z let 1945-1990 / M. Písková, L. Soldán. - Opava : Slezská univ., 1994. - 126 s.
- Přehledné dějiny literatury. 2, Dějiny české literatury od konce 19. století do r. 1945 s přehledem vývojových tendencí světové literatury / B. Balajka, L. Soldán, E. Charous. 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Fortuna, 1995. - 200 s.
- Přehledné dějiny literatury. 3, Dějiny české a světové literatury od roku 1945 do současnosti / L. Soldán a kol. - Praha : SPN, 1997. - 303 s.
- Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí : nástin života a díla vůdčí osobnosti českého katolického modernismu. – 1. vyd. – Třebíč : Arca JiMfa, 1998. – 472 s.
-Karel Dostál Lutinov a Nový život : dva sloupy Katolické moderny. – Rosice : Gloria, 2000. – 108 s.
- Ladislav Jurkovič /L. S. / : Ještě naposled. Básnický deník z let 1998-1999. – Brno – Žilina, 1999. – 68 s.
- Z kola ven : sedmička zakázaných srbských prozaiků / [přeložil, uspořádal a poznámkami o autorech doplnil L. Jurkovič]. - Praha : Aquarius, 2000. - 92 s.
- Od konce století přes práh milenia : Studie a úvahy z dějin české literatury. – 1. vyd. - Praha : Aquarius ; Rosice u Brna : Gloria, 2001. – 196 s.
- Z krasového Sloupu i odjinud : studie a portréty. – 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria pro Obecní úřad Sloup v Moravském krasu, 2001. – 72 s.
- Kytečka ze Sloupa / Jan Nepomuk Soukop ; [ připravil a doslov napsal L. Soldán]. - Rosice u Brna : Gloria pro Farní úřad Sloup v Moravském krasu, 2003. - 67 s.
- Bydliště slov : (echolálie krajinomalby vyznání 1998-2001) / Ladislav Jurkovič. - Rosice u Brna : Gloria, 2003. - 103 s.
- Poems from a psychiatric couch = Básně z psychiatrického lehátka / Alexander W. Sinavsky ; [překlad a přebásnění M. Fiala a L. Soldán ; editor a autor doslovu L. Soldán]. - 1. vyd.- Brno : Knihař, 2004. - 108 s.
- Písmeny proti zdi : básně 2002-2005 / Ladislav Jurkovič. - 1. vyd. - Brno : Knihař, 2005. - 45 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek