KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

PECHAL, Zdeněk, prof. PhDr. CSc.

* 1957

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 379
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address zdenek.pechal@upol.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.ff.upol.cz/nc/ksl/kontakty/vizitka/empid/09597/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literární věda
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - Literární kritika
Literární věda - ruská literatura
Literární věda - Teorie literatury
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Ruská literatura 19. a 20. století.
Puškin, Gogol, Dostojevskij, Čechov, Gorkij, Bulgakov, Babel, Nabokov, Pasternak, současná ruská literatura
- Interpretace literárního textu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost Akademie věd ČR
- Filozofická fakulta UP Olomouc - člen oborové rady: ruská literatura, česká literatura, teorie literatury
- Filozofická fakulta UK Praha - člen oborové rady: ruská literatura

Publikační činnost / Publications - Cesta M. Gorkého k románu. - Olomouc : Univ. Palackého, 1988. - 197 s.
- Obraz pseudoaktivity hlavních postav v Gorkého žánru "povesti". - In: Slavica. 7. - Praha, 1991. - S. 137-146. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. phil., Philologica ; 61).
- Žánr "povesti" a trilogie M. Gorkého. - In: Olomoucko-lublinský rusistický sborník. 3. - Praha, 1991. - S. 149-155. - (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. phil., Philologica ; 62).
- Fenomen "igry" v romane "Otčajanije" V. Nabokova. - In: Opera slavica. - Roč. 4, č. 1 (1994), s. 20-31.
- Emigrant kak "čužoj čelovek" v "čužom mire". - In: Russkij jazyk za rubežom. - No 5/6 (1993), s. 115-117.
- Hra v románu Vladimira Nabokova. – Olomouc: UP,1999. - 209 s. Publikace získala ocenění rektora Univerzity Palackého.
- Poetika epiki Andreja Platonova i žanr choždenija. - In: Rossica Olomucensia : XXXVII. – Olomouc, 1999. - S. 17-24.
- Lolita a demiurg hry Vladimir Nabokov. - In: Svět literatury. –Č. 18 (1999), s. 54-76.
- Malý terminologický slovník literárněvědných ekvivalentů / kol. autorů. – Olomouc, 1999. - 59 s.
- Parodija predpolagajemogo u A.S. Puškina. - In: Litteraria Humanitas VII : A.S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. – Brno, 2000. - S. 103-106.
- Teatr marionetok vseobščej ustalosti materii. - In: Rossica Euroslavica : 2/98-99. – Praha, 2000. - S. 37-49.
- Cennosti v russkoj literature. Krasota, moral´, smech, svjatost´. – In: Rossica Olomucensia : XXXVIII. – Olomouc, 2000. - S. 15-26.
- Dostojevského Dvojník a Kafkova Proměna (1. část). – In: Rossica Olomucensia : XXXIX. – Olomouc, 2001. - S. 157-168.
- Kontexty podvojné osnovy Nabokovovy povídky Jaro ve Fialtě. - In: Host. – Č. 6 (2002), s. 60-65.
- Realizm i dejstvitel´nost´. - In: Rossica Olomucensia : XL. – Olomouc, 2002. - S.103-110.
- Dostojevského Dvojník a Kafkova Proměna. - In: Rossica Olomucensia : XLI. – Olomouc, 2003. - S.91-102.
- Roman Vladimira Nabokova: Prijem prosvečivanija kak element kompozicionnyj i stilevoj. – In: Uiversitas Comenia. Philologica. LVII. – Bratislava. - S. 283-290.
- Kotil Letajev Andreje Bělého jako polyfonie metamorfózy. – In: Litteraria Humanitas. Moderna, avantgarda, posmoderna. – Brno, 2003. - S. 201-208.
- Fenomen emigranta v romane Vladimira Nabokova i prijem prosvečivanija mira "rodnogo doma" i mira "čužbiny". – In: Russkoje zarubež´je - duchovnyj i kul´turnyj fenomen. – Moskva, 2003. - S. 99-107.
- Dvojnik F.M. Dostojevskogo. – In: Olomoucko-grackije slavističeskije čtenija. - Olomouc 2004. - S. 53-68.
- Polyfonní kontext Kotika Letajeva jako problém interpretační. – In: Stříbrný věk ruské literatury. – Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2004. – S. 89-97.
- Повесть Котик Летаев как полифония метаморфозы. - In: Поэтики Белого. – Katowice, 2005. - S. 199-214.
- Художественный образ города в русской литературе. - In: Rossica Olomucensia : XLII. – Olomouc, 2004. - S. 27–36.
- Realita Nabokovovy povídky. - In: Tvar. – Roč. 15, č. 20 (2004), s. 22-23.
- Povesť Kotik Letajev kak polifonija metamorfozy. - In:Poetiky Belogo. Biblioteka Przegladu Rusycycznego. Nr. 10. – Katovice, 2005. - S. 199–214.
- Role "živlu" v románovém tvaru Pasternakova románu Doktor Živago. [The role of "elements" in the form of Pasternak's novel Doctor Zhivago]. - In: Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 341-364. ISBN 978-80-7368-800-4.
- "Nos" Gogolja kak pereskaz pereskazannogo i kak rekonstrukcija na sobytija a jego pereskaza. [Gogol´s "The Nose" As Retelling The Retold And The Reconstructing Not The Event, But The Retold Story]. - In: Dohnal, J. Pospíšil, I./Litteraria Humanitas XV. N.V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví). - Brno: Tribun EU, 2010. - S. 281-291. ISBN 978-80-7399-197-5.
-"Razvitije esteticheskoj koncepcii obraza prírody v russkoj literature". [The development of the aesthetic concept of the natural image in Russian literature]". - In: Regiony v uslovijach neustojchivogo razvitija. Sharja-Kostroma: KGU im. N.A. Nekrasova, 2010. - S. 60-67. ISBN 978-5-7591-1142-9.
- Motivy tvorca i tvorcheskoj neudachi v A.S. Pushkina i V.V. Nabokova. - In: Fenomen tvorcheskoj neudachi. Jekaterinburg : Ural´skij gosudarstvennyj universitet, 2011. - S. 255-276.
- Функция стихии в повести Достоевсккого "Двойник".- In: Двойственность у Достоевского /Zdeněk Pechal(ed.) - Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. - S. 5–6, 43–59.
- Estetika "živlu" v pluralitní významové struktuře ruské literatury. - In: Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě/J. Jařab, M. Peprník (eds.) - Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, s. 107–127.
- Ruský symbolismus jako dialog alegorie a symbolu. World Literature Studies 4 (21), 2012, s. 3–25.
- Vystoupení ze života jako románový motiv v ruské literatuře. - In: Dialogy o slovanských literaturách: tradice a perspektivy. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 147-154. ISBN 978-80-210-5850-7.
- Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 376 s. ISBN 978-80-244-3924-2.
- Revitalizace hodnot: umění a literatura. - Brno : Tribun EU, 2013. - S. 319-328. ISBN 978-80-263-0379-4.
- Nespolehlivý vypravěč jako problém textový a interpretační. - In: Bohemica Olomucensia, 2013, roč. 5, č. 1, s. 33–43. ISSN 1803-876X.
- Exulantství v ruských románech Vladimira Nabokova jako konflikt tradičních hodnot a cizoty. - In: Relokace v literatuře a filmu /Peprník, M. Flajšarová, P. .. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. - S. 30-51. ISBN 978-80-244-4289-1.
- Fenomén živlu v ruské literatuře. - Olomouc, 2011. 263 s.
- N. V. Gogol´ kak khudozhestvennyj i kul´turno-istoricheskij fenomen. - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 200 s.
Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek