KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BYSTROV, Vladimír

* 1935-2010

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace
Literární věda - česká literatura
Literární věda - Literární historie
Dějiny - Podkarpatská Rus
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Dějiny - Sovětský svaz
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Ruthenistika - Historiografie
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Česko-ruské vztahy 1917-1945
- Ruská emigrace po roce 1917 v Československu
- Dějiny koncentračních táborů a táboru nucené práce v SSSR po roce 1917
- Český literární život 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Výbor Oni byli první - předseda
- Syndikát novinářů ČR - člen
- Český filmový a televizní svaz (FITES) - člen
- Obec překladatelů - člen
- Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu - člen poradního sboru ředitele
Publikační činnost / Publications - Zrada dlouhá půl století. – In: Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918-1945. - Díl 1. / sest. V. Veber [et al.] – Praha : Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FF UK, 1993. – S. 95-110.
- Kdy začal ústup naší mravnosti před komunismem. – In: Konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s komunistickou totalitou : sborník referátů, diskusních příspěvků, závěrečného prohlášení a usnesení. – Praha : Česká křesťanská akademie, EVA, 1994. – S. 29.
- Конец Русского заграничного историчесского архива в Праге. // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Резултаты и перспективы проведенных исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов : Международная конференция : Прага 14-15 aвgusta 1995. - Том 1. – Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 1995. – С. 70-84.
- Selhání československé společnosti při likvidaci ruské antibolševické emigrace v ČSR v roce 1945. – In: Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitním režimem : sborník z 2. konference. – Brno, Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU ; CERM, 1996. – S. 21-24.
- Český literární svět a gulag. – In: Literatura, vězení, exil : sborník příspěvků z konference „Literatura ve vězení a exilu – vězení a exil v literatuře“. – Praha : Nadace Readers International; České centrum Mezinárodního PEN klubu, 1997. – S. 125-129.
- Z Prahy do GULAGu aneb překáželi. – Praha : Nakladatelství Bystrov a synové, 1999.
- Zírající do slunce, literárněvědný sborník o životě a díle gruzínského knížete Konstantina Čcheidzeho, spisovatele v Čechách. / Sest. Vladimír Bystrov, Jiří Vacek. - Praha : Nakladatelství Bystrov a synové 2002.
- Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945-1955. – Praha : Themis, pro Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003. (Sešity ÚDV ; 5)

Další aktivity:
- Předpeklí aneb z Čech do GULAGu. - Scénář stále výstavní expozice. Muzeum Třetího odboje - Příbram, 1995.
- Věčná paměť. – Scénář televizního filmu (spolu s Dagmar Průchovou). – Praha : Česká televize, 1995.
- Byli zde. - Scénář rozhlasového dramatického pásma. - Praha : Český rozhlas 2, 1997.
- Pan učitel. – Scénář výstavy k 100. výročí narození básníka a učitele Františka Springera. - Národní knihovna České republiky : Praha, 1997.
- Pan učitel. – Scénář literární pásma k 100. výročí narození básníka a učitele Františka Springera. - České centrum Mezinárodního PEN klubu : Praha, 1997.
- Lidé z mého zápisníku. – Cyklus vzpomínkových pořadů. - Praha : Český rozhlas 5, 1998.
- Pečetítko. – Scénář televizního filmu (spolu s Martinem Skybou). – Praha : Česká televize, 1998.
- Předehra anebo Z Prahy do GULAGu a zpět. – Scénář rozhlasového pořadu. - Praha : Český rozhlas 5, 1998.
- Pomník. – Scénář televizního filmu (spolu s Martinem Skybou). – Praha : Česká televize, 1999.
- Exil do Československa a exil z Československa, součást projektu Český a slovenský exil XX. století. – Scénář výstavy. - Brno, 2002 - Praha, 2003.
- Generál Sergej Vojcechovskij – voják a demokrat. – Scénář výstavy. – Praha : Národní památník obětí heydrichiády, 2003 – Brno: Vojenská akademie, 2004.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek