KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

ČECHOVÁ, Marie, Prof. PhDr. DrSc

* 1937

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Jazykověda - čeština
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Jazykověda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- současný český jazyk a lingvodidaktika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení
- Stylistyka - členka redakční rady
- Bohemistyka - členka redakční rady
- Český jazyk a literatura - vedoucí redaktorka
Publikační činnost / Publications - Vyučování slohu : (úvod do teorie). - Praha : Státní pedagogické nakl., 1985. - 260 s.
- Komplexní jazykové rozbory / M. Čechová ... [et al.]. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1992. - 325 s. - 2. vyd.: 1996. - 261 s.
- Čeština - řeč a jazyk / M. Čechová ... [et al.]. - Praha : ISV, 1996. - 383 s. - 2. upr. a rozš. vyd. - Praha, 2000. - 407 s.
- Stylistika současné češtiny / M. Čechová ... [et al.]. - Praha : ISV, 1997. - 282 s.
- Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a pro studenty učitelství / M. Čechová, V. Styblík. - 2. upr. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakl., 1998. - 264 s.
- Mluvnické kategorie podstatných jmen ve vyučování českému jazyku / Marie Čechová. - Praha : SPN, 1976 (Hradec Králové : Východočes. tisk. O2). - (Odborná lit. pro učitele)
- Hrátky s češtinou : jazyková a slohová cvičení / Marie Čechová, Karel Oliva. - Praha : SPN, 1993 - 144 s. ; - (Pomocné knihy pro žáky)
- Komunikační a slohová výchova / Marie Čechová. - Praha : ISV, 1998. - 226 s. ; (Jazykověda)
- Současná česká stylistika / Marie Čechová ... [et al.]. - Praha : ISV, 2003. - 342 s. ; - (Jazykověda)
- Základní mluvnice českého jazyka / Vlastimil Styblík ... [et al.]. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. - 243 s.
- Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol : metodická příručka / Marie Čechová ... [et al.]. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. - 76 s.
- Český jazyk pro 2. ročník středních odborných škol / Marie Čechová ... [et al.]. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. - 200 s.
- Český jazyk pro 3. ročník středních odborných škol / Marie Čechová ... [et al.]. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. - 207 s.
- Český jazyk pro 4. ročník středních odborných škol / Marie Čechová ... [et al.]. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 158 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek