KDO JE KDO v české slavistice

Rychlé hledání
Česky English

BLüMLOVÁ, Dagmar, Doc. CSc.

* 1949

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address dablu@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Dějiny
Etnografie, folkloristika a etnologie
Filozofie a estetika
Historiografie
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění)
Překladatelé
Literární věda - česká literatura
Dějiny - Česko (Československo)
Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění) - Československo
Etnografie, folkloristika a etnologie - Češi
Dějiny - Dějiny slovanských národů
Literární věda - Literární historie
Literární věda - Literární komparatistika
Literární věda - ruská literatura
Dějiny - Rusko
Etnografie, folkloristika a etnologie - Rusové
Zaměření geografické / Geographical field of study Bohemistika - Dějiny
Rusistika - Dějiny
Bohemistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Rusistika - Etnografie, folkloristika a etnologie
Bohemistika - Filozofie a estetika
Bohemistika - Historiografie
Rusistika - Historiografie
Bohemistika - Kultura (včetně knihtisku a umění)
Bohemistika - Literární věda
Rusistika - Literární věda
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - České kulturní dějiny, česko – ruské kulturní souvislosti, ruská literatura; 19. a 20. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Překlad
S. V. Nikolskij: V Haškových stopách za Josefem Švejkem, České Budějovice 2012.

Edice
Václav Tille: Moskva v listopadu, České Budějovice 2009.
Jan Peisker, O sobě a o našich předcích, České Budějovice 2011 (spolueditor J. Blüml).


- Strasti serdca Ladislava Hofmana. - In: Ná/prů/pozor na Rus. Proměny českého pohledu na Rusko. - Tanvald, 1996. - S. 95-106.
- "Krěstnyj puť" čechov za Nobelevskoj premijej po litěrature. In: Slavjanověděnije. - Roč. 35 (1999), s. 112-119. - (Spoluautor J. Blüml)
- Ličnosť i obraz T. G. Masarika v tvorčestve Viktora Dyka. In: Slavjanověděnije. - Roč. 37 (2002), s. 53-61.
- Nikolaj Ivanovič Karějev a jeho pojetí dějin. - In: Čeněk Zíbrt a kulturní historie / sest. D. Blümlová. - České Budějovice, 2003. - S. 253-271. - (Historia culturae II, Studia 1)
- Vztah k lidové slovesnosti jako zrcadlo duchovního vývoje české společnosti. - In: Slavica Viterbiensia. - Roč. 1 (2004), s. 19-38.
- Ohlédnutí za slovensko-českými souvislostmi evangelické tradice a hudební kultury. - In: Aktuální slovakistika / sest. I. Pospíšil, M. Zelenka. - Brno, 2004. - S. 17-24. - (Brněnské texty k slovakistice; VII)
- Pěrvaja mirovaja vojna v češskom istoriko-kuľturnom kontěkstě. - In: Pěrvaja mirovaja vojna v litěraturach i kuĺture zapadnych i južnych slavjan / (sest.) L. N. Budagova a kol. - Moskva, 2004. - S. 184-197.
- Anglistova lekce slavistiky jako inspirace a možnost perspektivy, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti), Brno 2005, s. 29-38.
- České dějiny na stránkách slovenského Historického časopisu (1993-2006), in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Třináct let po/ Trinásť rokov po, Brno 2006, s. 23-31 (spoluator Josef Blüml).
- "Přišli včas jak legendární vojska z dávných kronik" (Podíl umělecké reflexe května 1945 na formování české závislosti na Sovětském svazu), in: L´ombra della Russia sull´Europa centro-orientale, CESPoM 13, Viterbo 2007, s. 353-368.
- Situazione dell´attivita di traduzione nella kultura boema del XIX e XX secolo, in: Slavica Viterbiensia II, Roma 2007, s. 21-41.
- Cesty dvou džentlmenů vědy k jednomu cíli. Jiří Polívka a Václav Tille, in: Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I-II, Bratislava-Brno 2008, s. 43-54.
- Slovensko z českého pohledu let 1891-1914, aneb O trojím (slovenském) lidu řeč, in: Slovensko mimo Slovensko/Slovensko mimo Slovenska, Brněnské texty k slovakistice X, Brno 2008, s. 19-30.
- Sovětská diskuse o pojmu národ, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 81-92.
- Erbenova Kytice ve Státním nakladatelství dětské knihy (1953) aneb Editorovo vítězství nad básníkem, Z Českého ráje a podkrkonoší 24, Supplementum 14, 2011, s. 127-137.
- Jiří Horák a Václav Tille na cestě k pohádce, in: Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I-II, Bratislava - Brno 2012, s. 155-169.
- Творчество Лермонтова в чешской культуре, искусстве и мысли на рубеже ХIХ-ХХ вв, in: М. Ю. Лермонтов в культуре западных и южных славян, Москва 2013, с. 17-19.
- Aby z dítěte vyrůstal socialistický člověk. Nad produkcí Státního nakladatelství dětské knihy v roce 1953, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha 2014, s. 195-206.


Poznámky / Notes

(c) 2005 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna | Webdesign a aplikace jmach.net | Mapa stránek